Cyfarfodydd Bwrdd 

Chris Johnes, Cadeirdydd Hub Cymru Africa


Mae'r bwrdd yn cynnwys Cadeiryddion neu gynrychiolwyr y sefydliadau partner a ddaeth at ei gilydd i greu'r bartneriaeth Hub Cymru Africa: Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (partner arweiniol), Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Panel Ymgynghorol Is Sahara, Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru Affrica a Cymru Masnach Deg. Mae'r bwrdd bartneriaeth yn cael ei oruchwylio gan Gadeirydd annibynnol.

Gyda'i gilydd maent yn arwain cyfeiriad strategol Hub Cymru Africa ac cefnogi y bartneriaeth i weithredu ar £ 1.8 miliwn gan Llywodraeth Cymru dros 3 blynedd.

Mae'r bwrdd yn cyfarfod bob chwarter. Gweler cofnodion o gyfarfodydd blaenorol: