Sut i ddefnyddio'r calendr digwyddiadau?

Mae’r calendr digwyddiadau’n rhestru digwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan sefydliadau sy’n gweithio ym maes datblygu yng Nghymru a thu hwnt. Mae’r digwyddiadau hyn yn cynnwys trafodaethau, cyrsiau hyfforddiant, darlithoedd a chyfarfodydd.

Os ydych chi’n chwilio am ddigwyddiad penodol, bydd y swyddogaeth chwilio yn eich helpu i ddod o hyd iddo’n haws. Gallwch hefyd bori’r calendr. Yn y calendr, gallwch ddewis gweld yr 'Holl ddigwyddiadau rhyngwladol' neu ddewis y rhai sy’n seiliedig ar ‘ddatblygiad rhyngwladol’, sy’n cynnig ‘hyfforddiant’ neu sy’n cael eu cynnal yn un o’r ‘ardaloedd’ yng Nghymru drwy glicio ar y tabiau dan y dewis chwilio.

Drwy hofran dros y digwyddiad, bydd gwybodaeth yn ymddangos. Yn y blwch gwybodaeth hwn, cliciwch ar ‘mwy’ i gael eich cyfeirio at dudalen sy’n cynnwys mwy o wybodaeth am y digwyddiad.

Mae gwybodaeth am ddigwyddiadau’r gorffennol hefyd ar gael ar y dudalen 'digwyddiadau’r gorffennol' - gellir ei chyrraedd drwy’r ddewislen lywio ar yr ochr chwith.

Os ydych chi’n trefnu digwyddiad datblygu rhyngwladol neu genedlaethol ac yn dymuno ei restru yn y calendr, anfonwch neges e-bost at communications@wcia.org.uk â’r wybodaeth berthnasol.