Cael hyd i arian

Mae yna sawl math o cronfa arian wahanol, felly mi ryddym ni wedi ei torri nhw i fyny mewbn i sawl categori wahanol er mwyn ei gwnued hi'n haws i cael hyd i beth yr ydych yn edrych amdano.

Cliciwch ar y math o ariannu isod am fwy o wybodaeth:

UK Government Funds Lottery & Comic Relief Funding Wales-based funding
Charitable Trusts & Foundations ESDGC Funding International Volunteering Opportunities

Os ydych yn ymwybodol o ffynhonellau ariannu sydd ddim wedi ei rhestru yma,  cysylltwch efo ni.