Cyfleoedd i wirfoddoli dramor

Mae yna nifer o fudiadau, yng Nghymru ac yn y DU, sy'n cefnogi cyfleoedd i wirfoddoli dramor. Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael;

Gwirfoddoli o Gymru

Mae Grwpiau Cyswllt Cymunedol Cymru Affrica bob amser yn ceisio recriwtio unigolion i helpu i hyrwyddo eu gwaith yn lleol, ac i gefnogi eu gwaith mewn cymunedau partner yn Affrica. Os byddwch yn cymryd rhan gyda’r mudiadau hyn, gallai arwain yn y pen draw at gyfleoedd gwirfoddoli gyda'r prosiectau hynny. Cliciwch yma i ddod o hyd i gr┼Áp yn eich ardal chi >>>

Mae yna hefyd gynlluniau penodol sy'n annog ac yn cefnogi cyfleoedd i wirfoddoli dramor;

Mae Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol yn cynnig profiad trochi wyth wythnos yn gweithio gyda sefydliadau yn Affrica, gyda’r nod o wella eich sgiliau arwain. Mae rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol yn derbyn ceisiadau ar sail barhaus. Bydd y diwrnod asesu nesaf yn cael ei gynnal ym mis Ionawr 2014. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma >>>

Mae Cyfnewid UNA yn cefnogi pobl i wirfoddoli gydag amrywiaeth o brosiectau mewn dros 60 o wledydd. Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y cyfleoedd sydd ar gael >>> Mae Cyfnewid UNA hefyd yn rhan o’r Bartneriaeth Hyfforddiant Rhyngwladol (ITP), darparwr swyddogol holl hyfforddiant Gwasanaeth Gwirfoddol Ewrop (EVS) yn y DU. Cliciwch yma i ddysgu am y cynllun EVS >>>

Mudiadau a chynlluniau gwirfoddoli yn y DU

Mae Gwasanaeth Dinasyddion Rhyngwladol Gwasanaeth Gwirfoddoli Dramor yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol yn cefnogi pobl ifanc 18-22 oed i wirfoddoli mewn gwledydd tlawd. Mae rhywfaint o gyfleoedd i arweinwyr tîm i fentora’r gwirfoddolwyr. Cliciwch yma i ddarganfod mwy >>>

Mae’r Gwasanaeth Gwirfoddoli Dramor (VSO) yn cefnogi pobl broffesiynol a medrus i wirfoddoli mewn dros 30 o wledydd yn Affrica ac Asia. Cliciwch yma i ddysgu mwy >>>

Mae Cyfnewid UNA yn cefnogi pobl i wirfoddoli gydag amrywiaeth o brosiectau mewn dros 60 o wledydd. Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y cyfleoedd sydd ar gael >>>

Mae Raleigh International yn cefnogi pobl o bob oedran i wirfoddoli gyda phrosiectau cymunedol, amgylcheddol ac antur yn Borneo, Costa Rica a Nicaragua, India a Tanzania. Mae'r alldeithiau'n 5, 7 neu 10 wythnos ar gyfer mentrwyr ac 8 neu 13 wythnos ar gyfer rheolwyr gwirfoddol. Darganfyddwch fwy yma >>>

Mae Working Abroad yn cefnogi pobl o bob oedran, o fyfyrwyr sy’n cymryd blwyddyn i ffwrdd neu sydd eisiau profiad maes, i weithwyr proffesiynol sy'n cymryd cyfnodau sabothol, i wirfoddoli gydag ystod eang o brosiectau. Dysgwch fwy yma >>>

Mae Restless Development yn cefnogi pobl ifanc 18 i 25 oed i wirfoddoli dramor mewn 10 o wledydd ar draws Affrica, Asia ac America. Mae rhywfaint o gyfleoedd i arweinwyr tîm i fentora’r gwirfoddolwyr. Dysgwch fwy nawr >>>

Mae Cynghrair Gwirfoddoli Diaspora yn cefnogi unigolion a gweithwyr proffesiynol o gymunedau Diaspora yn y DU i wirfoddoli gyda phrosiectau datblygu yng ngwlad eu treftadaeth. Dysgwch fwy yma >>>


Diweddarwyd y dudalen ddiwethaf: Tachwedd 2013