Cael hyd i arian

Yma yn Hub Cymru Africa (HCA), rydym yn gwybod taw'r achos sydd yn achosi'r pwysau mwyaf i gyrff o bob maint a math sy'n gweithio yn y maes Datblygu Rhyngwladol yng Nghymru, yw cael eich ariannu.

Mae Hub Cymru Africa yn cynnig nifer o gyrsiau am ddim ar faterion fel grantiau a chodi arian yn eich cymuned. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i gofrestru.

Am fwy o wybodaeth am gyfleodd ariannu cliciwch yma.

Swyddi

Am swyddi diweddaraf yn y maes Datblygu rhyngwladol yng Nghymru gweler yma.

Os hoffech dderbyn e-byst rheolaidd, arwyddwch i fyny i dderbyn ein cylchlythyr (ar y dde).

Fe allwch hefyd ein dilyn ni ar Twitter.