Llywodraeth Cymru - Grantiau Cymru o blaid Affrica

Bydd Cynllun Grant Cymru o Blaid Affrica gan Lywodraeth Cymru yn rhoi'r cyfle i grwpiau a mudiadau cymunedol ledled Cymru gael at gyllid ar gyfer prosiectau Cymru-Affrica graddfa fach. Mae hyd at £230,000 ar gael y flwyddyn, a bydd o leiaf £50,000 y flwyddyn yn cael ei glustnodi i weithgareddau iechyd. Mae'r rownd gyntaf wedi cau ar y 29 Mehefin 2018.

Faint o arian sydd ar gael?
Bydd rownd gyllido ar gyfer grantiau canolig rhwng £5,000 a £15,000 yn ar gael o 4 Mai 2018 i 29 Mehefin 2018 ar gyfer prosiectau sy'n ateb meini prawf y cynllun. Yna ceir rownd grantiau bychain yn yr haf, ar gyfer prosiectau gwerth rhwng £500 a £4,999. Yn yr haf, bydd cyfle hefyd i ymgeisio am un prosiect mwy, a fydd yn para mwy na blwyddyn, gwerth hyd at £50,000. Cyfanswm y gronfa yw £230,000.

Pwy a beth y bydd yn ei ariannu?
Bydd y cynllun yn agored i fudiadau gyda phartneriaid arweiniol wedi'u lleoli yng Nghymru. WCVA fydd yn gwirio cymhwysedd prosiectau ac yn eu hasesu. Llywodraeth Cymru fydd yn gwneud y penderfyniadau cyllido terfynol.

I gael mwy o wybodaeth ac i rhoi cais i fewn Cliciwch Yma

.

Cael hyd i grantiau eraill

Yma yn Hub Cymru Africa (HCA), rydym yn gwybod taw'r achos sydd yn achosi'r pwysau mwyaf i gyrff o bob maint a math sy'n gweithio yn y maes Datblygu Rhyngwladol yng Nghymru, yw cael eich ariannu.

Mae Hub Cymru Africa yn cynnig nifer o gyrsiau am ddim ar faterion fel grantiau a chodi arian yn eich cymuned. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i gofrestru.

Am fwy o wybodaeth am gyfleodd ariannu cliciwch isod.