Swyddi

Gall y swyddi datblygu rhyngwladol diweddaraf yng Nghymru cael ei weld isod. 

Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Twitter am y newyddion diweddaraf.

Ar gyfer swyddi yng Nghymru a De Orllewin Lloegr ewch i wefan y South West International Development Network (SWIDN).

Ar gyfer swyddi yn y sector yn y DU ewch i wefan BOND.

Fair Trade Wales - Cydlynydd digwyddiadau a chymorth - £23,369 pro rata - 25 awr yr wythnos - Cardiff

HCA FT Wales Logo.jpg

Dyddiad Cau: 29 Mis Mai 2019 – canol dydd

Crynodeb o'r rôl:

Mae Cymru Masnach Deg yn chwilio am gydlynydd brwdfrydig a threfnus, sydd yn gallu defnyddio ei sgiliau i gynllunio a chefnogi digwyddiadau, i gefnogi cymunedau ar lawr gwlad yng Nghymru, ac i ddatblygu dulliau cyfathrebu effeithiol.

Byddai’r rôl hon yn addas i chwaraewr tîm dibynadwy ac amryddawn, sydd yn ymrwymedig i ethos Cymru Masnach Deg, sy’n mwynhau amrywiaeth yn eu gwaith, ac sy’n gallu blaenoriaethu a threfnu eu llwyth gwaith yn effeithiol. Os ydych yn frwd dros gyfiawnder a chydraddoldeb byd-eang, ac eisiau annog pobl i ymgyrchu dros newid ac i fynd ymhellach dros Fasnach Deg, yna efallai mai hon ydy’r swydd i chi.

Cymru Masnach Deg yw’r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Masnach Deg yng Nghymru, ac mae’n gweithio i gefnogi, tyfu a hyrwyddo’r mudiad Masnach Deg yng Nghymru, sef cenedl Masnach Deg gyntaf y byd. Ein gweledigaeth yw gweld byd cyfartal, sy’n masnachu’n deg. Dewch i ymuno â sefydliad cyfeillgar, Masnach Deg, a helpu i dyfu Cenedl Masnach Deg gyntaf y byd.

Mae Cymru Masnach Deg Cymru yn gwmni sefydledig, cyfyngedig drwy warant gyda statws dim elw. Rydym yn gweithio fel rhan o bartneriaeth Hub Cymru Africa sy’n cynnwys; Cymru Masnach Deg, Panel Cynghori Is-Sahara, Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica, a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA).  Rydym wedi ein lleoli yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd. Mae Hub Cymru Africa yn cael ei ariannu ar hyn o bryd gan raglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru. Bydd deiliad y swydd yn cydweithio â Hub Cymru Africa i sicrhau bod y sector mor effeithiol â phosibl.

I wneud cais, anfonwch CV a llythyr cyflwyno at gwybodaeth@cymrumasnachdeg.org.uk erbyn 12 canol dydd ar 29 Mai 2019. Cynhelir cyfweliadau ddydd Mercher 12 Mehefin.

Ar gyfer y swydd disgrifiad cliciwch yma

Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol (CDR) - Cyfle Datblygu Proffesiynol

Os ydych yn rheolwr neu arweinydd, a gyflogir yn barhaol o fewn y sector cyhoeddus a'r sector gwirfoddol yng Nghymru, Mae CDR yn cynnig y cyfle i dreulio 8 wythnos yn Affrica Is-Sahara yn gweithio ar brosiectau datblygu cynllunio i wella eich sgiliau arwain.

Mae hon yn rhaglen arweinyddiaeth gwahanol iawn sy'n ymestyn ac yn herio cyfranogwyr; mynd â chi allan o'ch parth cysur ac sy'n eich galluogi i weithio'n fwy creadigol ac yn ddyfeisgar.

Mae'r rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol yn cael ei ariannu gan raglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru. Gan fod y cyfleoedd wedi eu cynllunio i wella eich sgiliau arwain, byddai disgwyl i'ch cyflogwr barhau i ariannu eich costau cyflog ar gyfer y cyfnod y lleoliad.

Darganfyddwch mwy trwy clicio yma 

Nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol wneud cais