Swyddi

Gall y swyddi datblygu rhyngwladol diweddaraf yng Nghymru cael ei weld isod. 

Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Twitter am y newyddion diweddaraf.

Ar gyfer swyddi yng Nghymru a De Orllewin Lloegr ewch i wefan y South West International Development Network (SWIDN).

Ar gyfer swyddi yn y sector yn y DU ewch i wefan BOND.

Fair Trade Wales - Aelodau Bwrdd 


HCA FT Wales Logo.jpg

Yma yng Nghymru Masnach Deg, rydym yn chwilio am dri pherson newydd i ymuno â’n bwrdd.

Mae ein bwrdd yn cynnwys gwirfoddolwyr sy’n helpu i ddatblygu ein gwaith a gwneud yn si┼Ár ein bod ni’n rhedeg y sefydliad yn effeithiol. Rydym eisiau i’n bwrdd fod yn amrywiol ac yn cynrychioli Cymru gyfan. Yn ogystal ag arbenigwyr profiadol, hoffem recriwtio pobl iau a phobl sydd heb gefndiroedd proffesiynol. Rydym eisiau i’n Haelodau o’r Bwrdd gael: 

  • Diddordeb mewn Masnach Deg, a’i gefnogi.
  • Y gallu i gymryd rhan mewn trafodaethau am sut i hyrwyddo Masnach Deg yng Nghymru a sut i ddatblygu gwaith Cymru Masnach Deg.
  • Parodrwydd i gyfrannu egni, amser a brwdfrydedd i gefnogi’r sefydliad

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb ond ar hyn o bryd, rydym yn gobeithio’n arbennig recriwtio aelodau o’r bwrdd sydd yn:

  • Byw y tu allan i Gaerdydd
  • Actifyddion Masnach Deg
  • Bobl iau
  • Brofiadol mewn cynhyrchu incwm neu gyllid

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch gopi o’ch CV atom a llythyr eglurhaol byr (300-500 o eiriau) yn esbonio pam rydych chi eisiau ymuno â bwrdd Cymru Masnach Deg, a beth fuasech chi’n ei gyflwyno i’r tîm.

Disgrifiad o’r swydd

Anfonwch e-bost at aileen@fairtradewales.org.uk gyda’ch CV a’ch llythyr. Os hoffech chi drafod y rôl yn gyntaf, e-bostiwch Aileen i drefnu sgwrs.