Partneriaethau Byd-eang gweithio mewn Undod

Rydym yn cynrychioli’r sector undod byd-eang yng Nghymru.

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cefnogi cymuned Cymru ac Affrica, gan ddwyn ynghyd waith Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, Panel Cynghori Is-Sahara, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Chymru Masnach Deg.

Partneriaethau Byd-eang gweithio mewn Undod

Rydym yn cynrychioli’r sector undod byd-eang yng Nghymru.

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cefnogi cymuned Cymru ac Affrica, gan ddwyn ynghyd waith Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, Panel Cynghori Is-Sahara, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Chymru Masnach Deg.

Partneriaethau Byd-eang gweithio mewn Undod

Rydym yn cynrychioli’r sector undod byd-eang yng Nghymru.

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cefnogi cymuned Cymru ac Affrica, gan ddwyn ynghyd waith Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, Panel Cynghori Is-Sahara, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Chymru Masnach Deg.

Siarter Gwrth-hiliaeth

Mae hiliaeth yn bodoli yn y sector undod byd-eang, fel mewn cymdeithas ehangach.

Mae’r siarter hon ar gyfer elusennau bach a grwpiau cymunedol yng Nghymru, sy’n gweithio’n rhyngwladol, yn enwedig gyda phartneriaid anllywodraethol a grwpiau cymunedol yn Affrica Is-Sahara, ar brosiectau a gweithgareddau datblygu neu undod.

A oes angen cymorth arnoch chi a’ch sefydliad? Gallwn helpu chi cael gafael ar y cymorth cywir i helpu eich prosiect i ffynnu.

A oes angen cymorth arnoch chi a’ch sefydliad? Gallwn helpu chi cael gafael ar y cymorth cywir i helpu eich prosiect i ffynnu.

Angen cymorth codi arian? Gall ein cyngor helpu chi wneud cais llwyddiannus am y cyllid sydd ei angen.

Angen cymorth codi arian? Gall ein cyngor helpu chi wneud cais llwyddiannus am y cyllid sydd ei angen.

Rydym yn cynnal ac yn hwyluso amrywiaeth o ddigwyddiadau drwy’r flwyddyn, o sesiynau hyfforddi a thrafodaethau panel i’n Uwchgynhadledd Undod Byd-eang.

Mae hiliaeth yn bodoli yn y sector undod byd-eang, fel mewn cymdeithas ehangach. Ymunwch â’r Siarter Gwrth-Hiliaeth a gadewch inni eich helpu i ddod yn wrth-hiliol.

Rydym yn cynnal ac yn hwyluso amrywiaeth o ddigwyddiadau drwy’r flwyddyn, o sesiynau hyfforddi a thrafodaethau panel i’n Uwchgynhadledd Undod Byd-eang.

Mae hiliaeth yn bodoli yn y sector undod byd-eang, fel mewn cymdeithas ehangach. Ymunwch â’r Siarter Gwrth-Hiliaeth a gadewch inni eich helpu i ddod yn wrth-hiliol.

Dilynwch ni