CROESO I
HUB CYMRU AFRICA

Cefnogi partneriaethau yng Nghymru ac Affrica

Cofrestrwch i’n rhestr ebostio

CROESO I
HUB CYMRU AFRICA

Cefnogi partneriaethau yng Nghymru ac Affrica

Cofrestrwch i’n rhestr ebostio

Rydym yn cynrychioli’r sector undod rhyngwladol yng Nghymru.

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cefnogi cymuned Cymru ac Affrica, gan ddwyn ynghyd waith Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, Panel Cynghori Is-Sahara a Chymru Masnach Deg, sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Hub Cymru Africa is a partnership supporting the Wales Africa Community, bringing together the work of the Wales for Africa Health Links Network, the Sub Saharan Advisory Panel and Fair Trade Wales.

We represent the International Development sector in Wales.

Hub Cymru Africa is supported by the Welsh Government and is hosted by the Welsh Centre for International Affairs at the Temple of Peace in Cardiff.

Rydym yn cynrhychioli’r sector undod rhyngwladol yng Nghymru.

Hub Cymru Africa is a partnership supporting the Wales Africa Community, bringing together the work of the Wales for Africa Health Links Network, the Sub Saharan Advisory Panel and Fair Trade Wales.

We represent the International Development sector in Wales.

Hub Cymru Africa is supported by the Welsh Government and is hosted by the Welsh Centre for International Affairs at the Temple of Peace in Cardiff.

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cefnogi cymuned Cymru ac Affrica, gan ddwyn ynghyd waith Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, Panel Cynghori Is-Sahara a Chymru Masnach Deg, sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

1. Cyllid

Gallwn gynnig cyngor a chymorth ar gyfleoedd ariannu a grantiau. Gall ein cyngor helpu chi wneud cais llwyddiannus am y cyllid sydd ei angen.

2. Digwyddiadau

Rydym yn cynnal ac yn hwyluso amrywiaeth o ddigwyddiadau drwy’r flwyddyn, o sesiynau hyfforddi a thrafodaethau panel i’n Uwchgynhadledd Datblygu Rhyngwladol.

3. Cefnogaeth

Pa fath o gymorth sydd ei angen arnoch chi a’ch sefydliad? Gall ein tîm eich helpu i nodi a chael gafael ar y cymorth cywir i helpu eich prosiect i ffynnu.

1. Cyllid

Gallwn gynnig cyngor a chymorth ar gyfleoedd ariannu a grantiau. Gall ein cyngor helpu chi wneud cais llwyddiannus am y cyllid sydd ei angen.

2. Digwyddiadau

Rydym yn cynnal ac yn hwyluso amrywiaeth o ddigwyddiadau drwy’r flwyddyn, o sesiynau hyfforddi a thrafodaethau panel i’n Uwchgynhadledd Datblygu Rhyngwladol.

3. Cefnogaeth

Pa fath o gymorth sydd ei angen arnoch chi a’ch sefydliad? Gall ein tîm eich helpu i nodi a chael gafael ar y cymorth cywir i helpu eich prosiect i ffynnu.

Ein gwaith

Drwy fentora, hyfforddi, digwyddiadau a chyfathrebu, rydym yn cefnogi’r sector datblygiad rhyngwladol i gynyddu ei gapasiti a’i effeithiolrwydd.

Ein ffocws

 
• Iechyd a lles

Newid hinsawdd a’r amgylchedd
• Dysgu gydol oes
• Bywoliaethau cynaliadwy

• Cynnwys y grwpiau mwyaf ymylol
Cefnogi cyfnewid diwylliannol
• Creu atebion arloesol i gymunedau tlawd

Ein nod

• Sefydlu Cymru fel cenedl sy’n gyfrifol byd-eang
• Rhaglen gynhwysol o bartneriaeth ag Affrica a’i wasgariad sy’n byw yng Nghymru
• Cydweithio rhwng grwpiau i gataleiddio gweithredu ledled Cymru
• Adeiladu ar ein statws fel Cenedl Masnach Deg i helpu greu byd tecach

COVID19 in sub-Saharan Africa: What you need to know

19th March, 2020|

The situation with COVID19 is changing daily, and there are conflicting reports on what steps should be taken to avoid being exposed. What do development organisations need to take into account when planning partnership activities over the next few months?

What we do

Through mentoring, training, events and communications, we support the international development sector in Wales to increase its capacity and effectiveness.

Our Focus

 • Health and wellbeing
• Climate change and the environment
• Lifelong learning
• Sustainable livelihoods
• Involving the most marginalised groups
• Supporting cultural exchanges among individuals
• Creating innovative solutions for communities living in poverty

What we want to achieve

• Establish Wales as a globally responsible nation
• An inclusive programme of partnership with Africa and its diaspora living in Wales
• Collaboration between groups to catalyse action across Wales
• Build upon our status as a Fair Trade Nation to help create a fairer world

COVID19 in sub-Saharan Africa: What you need to know

19th March, 2020|

The situation with COVID19 is changing daily, and there are conflicting reports on what steps should be taken to avoid being exposed. What do development organisations need to take into account when planning partnership activities over the next few months?

Ein Gwaith

Drwy fentora, hyfforddi, digwyddiadau a chyfathrebu, rydym yn cefnogi’r sector datblygiad rhyngwladol i gynyddu ei gapasiti a’i effeithiolrwydd.

Ein Ffocws

• Iechyd a lles
• Newid hinsawdd a’r amgylchedd
• Dysgu gydol oes
• Bywoliaethau cynaliadwy
• Cynnwys y grwpiau mwyaf ymylol
• Cefnogi cyfnewid diwylliannol
• Creu atebion arloesol i gymunedau tlawd

Ein Nod

• Sefydlu Cymru fel cenedl sy’n gyfrifol byd-eang
• Rhaglen gynhwysol o bartneriaeth ag Affrica a’i wasgariad sy’n byw yng Nghymru
• Cydweithio rhwng grwpiau i gataleiddio gweithredu ledled Cymru
• Adeiladu ar ein statws fel Cenedl Masnach Deg i helpu greu byd tecach

COVID19 in sub-Saharan Africa: What you need to know

The situation with COVID19 is changing daily, and there are conflicting reports on what steps should be taken to avoid being exposed. What do development organisations need to take into account when planning partnership activities over the next few months?

Datganiad ar gydsoddiad DFID a’r FCO

Daw’r newyddion bod yr Adran Datblygu Rhyngwladol a’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn bwriadu uno ar adeg ddinistriol i bobl dlotaf y byd. Nawr yw’r amser i’r DU gynyddu ei hymdrechion i fynd i’r afael [...]

Ein partneriaid