CROESO I
HUB CYMRU AFRICA

Cefnogi partneriaethau yng Nghymru ac Affrica

Cofrestrwch i’n rhestr ebostio

CROESO I
HUB CYMRU AFRICA

Cefnogi partneriaethau yng Nghymru ac Affrica

Cofrestrwch i’n rhestr ebostio

Rydym yn cynrychioli’r sector undod byd-eang yng Nghymru.

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cefnogi cymuned Cymru ac Affrica, gan ddwyn ynghyd waith Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, Panel Cynghori Is-Sahara a Chymru Masnach Deg, sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cefnogi cymuned Cymru ac Affrica, gan ddwyn ynghyd waith Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, Panel Cynghori Is-Sahara a Chymru Masnach Deg, sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Rydym yn cynrhychioli’r sector undod byd-eang yng Nghymru.

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cefnogi cymuned Cymru ac Affrica, gan ddwyn ynghyd waith Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, Panel Cynghori Is-Sahara a Chymru Masnach Deg, sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cefnogi cymuned Cymru ac Affrica, gan ddwyn ynghyd waith Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, Panel Cynghori Is-Sahara a Chymru Masnach Deg, sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

1. Cyllid

Gallwn gynnig cyngor a chymorth ar gyfleoedd ariannu a grantiau. Gall ein cyngor helpu chi wneud cais llwyddiannus am y cyllid sydd ei angen.

2. Digwyddiadau

Rydym yn cynnal ac yn hwyluso amrywiaeth o ddigwyddiadau drwy’r flwyddyn, o sesiynau hyfforddi a thrafodaethau panel i’n Uwchgynhadledd Datblygu Rhyngwladol.

3. Cefnogaeth

Pa fath o gymorth sydd ei angen arnoch chi a’ch sefydliad? Gall ein tîm eich helpu i nodi a chael gafael ar y cymorth cywir i helpu eich prosiect i ffynnu.

1. Cyllid

Gallwn gynnig cyngor a chymorth ar gyfleoedd ariannu a grantiau. Gall ein cyngor helpu chi wneud cais llwyddiannus am y cyllid sydd ei angen.

2. Digwyddiadau

Rydym yn cynnal ac yn hwyluso amrywiaeth o ddigwyddiadau drwy’r flwyddyn, o sesiynau hyfforddi a thrafodaethau panel i’n Uwchgynhadledd Undod Byd-eang.

3. Cefnogaeth

Pa fath o gymorth sydd ei angen arnoch chi a’ch sefydliad? Gall ein tîm eich helpu i nodi a chael gafael ar y cymorth cywir i helpu eich prosiect i ffynnu.

Ein gwaith

Drwy fentora, hyfforddi, digwyddiadau a chyfathrebu, rydym yn cefnogi’r sector undod byd-eang i gynyddu ei gapasiti a’i effeithiolrwydd.

Ein ffocws

 
• Iechyd a lles

Newid hinsawdd a’r amgylchedd
• Dysgu gydol oes
• Bywoliaethau cynaliadwy

• Cynnwys y grwpiau mwyaf ymylol
Cefnogi cyfnewid diwylliannol
• Creu atebion arloesol i gymunedau tlawd

Ein nod

• Sefydlu Cymru fel cenedl sy’n gyfrifol byd-eang
• Rhaglen gynhwysol o bartneriaeth ag Affrica a’i wasgariad sy’n byw yng Nghymru
• Cydweithio rhwng grwpiau i gataleiddio gweithredu ledled Cymru
• Adeiladu ar ein statws fel Cenedl Masnach Deg i helpu greu byd tecach

  • Stori Steff | Gwirfoddoli | Cymru Masnach Deg

Stori Steffan

7th June, 2021|

Gwirfoddolais yn Hub Cymru Affrica, yn fwy penodol fel rhan o dîm Cymru Masnach Deg, am bron i flwyddyn fel rhan o fy mlwyddyn mewn diwydiant o Brifysgol Caerfaddon. Roeddwn yn awyddus i ddod […]

Ein gwaith

Drwy fentora, hyfforddi, digwyddiadau a chyfathrebu, rydym yn cefnogi’r sector undod byd-eang i gynyddu ei gapasiti a’i effeithiolrwydd.

Ein ffocws

• Iechyd a lles
• Newid hinsawdd a’r amgylchedd
• Dysgu gydol oes
• Bywoliaethau cynaliadwy
• Cynnwys y grwpiau mwyaf ymylol
• Cefnogi cyfnewid diwylliannol
• Creu atebion arloesol i gymunedau tlawd

Ein nod

• Sefydlu Cymru fel cenedl sy’n gyfrifol byd-eang
• Rhaglen gynhwysol o bartneriaeth ag Affrica a’i wasgariad sy’n byw yng Nghymru
• Cydweithio rhwng grwpiau i gataleiddio gweithredu ledled Cymru
• Adeiladu ar ein statws fel Cenedl Masnach Deg i helpu greu byd tecach

  • Stori Steff | Gwirfoddoli | Cymru Masnach Deg

Stori Steffan

7th June, 2021|

Gwirfoddolais yn Hub Cymru Affrica, yn fwy penodol fel rhan o dîm Cymru Masnach Deg, am bron i flwyddyn fel rhan o fy mlwyddyn mewn diwydiant o Brifysgol Caerfaddon. Roeddwn yn awyddus i ddod […]

  • Lena Fritsch

Stori Lena

9th July, 2021|

I mi, roedd gwirfoddoli yn ffynhonnell ysbrydoliaeth, yn sbardun ar gyfer datblygiad personol ac yn agoriad drws (ac rwy’n dal i gredu hyn heddiw) – Fe wnaeth fy helpu […]

Ein Gwaith

Drwy fentora, hyfforddi, digwyddiadau a chyfathrebu, rydym yn cefnogi’r sector datblygiad rhyngwladol i gynyddu ei gapasiti a’i effeithiolrwydd.

Ein Ffocws

• Iechyd a lles
• Newid hinsawdd a’r amgylchedd
• Dysgu gydol oes
• Bywoliaethau cynaliadwy
• Cynnwys y grwpiau mwyaf ymylol
• Cefnogi cyfnewid diwylliannol
• Creu atebion arloesol i gymunedau tlawd

Ein Nod

• Sefydlu Cymru fel cenedl sy’n gyfrifol byd-eang
• Rhaglen gynhwysol o bartneriaeth ag Affrica a’i wasgariad sy’n byw yng Nghymru
• Cydweithio rhwng grwpiau i gataleiddio gweithredu ledled Cymru
• Adeiladu ar ein statws fel Cenedl Masnach Deg i helpu greu byd tecach

Ein partneriaid