Cyfnerthydd gan Hub Cymru Africa

Categories: Newyddion, Erthygl NodweddPublished On: 18th February, 2021271 words1.4 min read

Cyfnerthydd gan Hub Cymru Africa

Categories: Newyddion, Erthygl NodweddPublished On: 18th February, 202112.3 min read

Mae Hub Cymru Africa yn llawn cyffro i gyhoeddi, yn nes ymlaen eleni, y byddwn yn lansio prosiect newydd sbon – Cyfnerthydd – wedi ei ariannu gyda chymorth y DU gan lywodraeth y DU.

Mae sefydliadau bach, wedi eu harwain gan wirfoddolwyr yng Nghymru yn cael anhawster yn aml i broffesiynoli i’r safonau sy’n ofynnol i gael grantiau mwy. Rydym hefyd yn gweld tuedd negyddol o ran cyfranogiad y cyhoedd yn cefnogi Datblygu Byd-eang.

Nod Cyfnerthydd yw rhoi cymorth i gynyddu gwybodaeth sefydliadau a gwella arferion o ran datblygu prosiectau a rheolaeth elusennol.  Y nod hefyd yw galluogi sefydliadau i gael mynediad at hyfforddiant, adnoddau ac offer.

Bydd y cyfranogwyr yn gallu cymryd rhan mewn pum ffordd wahanol:

  • Cwrs (cyrsiau) dysgu ar-lein 8 wythnos
  • Grwpiau clwstwr – cymunedau dysgu ar y cyd
  • Digwyddiad ar-lein ‘Cwrdd â’r Noddwr’
  • Digwyddiadau Dysgu ar y Cyd gydag ymarferwyr ar y cyfandir
  • Ymgyrchu dros  yr Achos Cefnogi

Fel arfer, mae’r cymorth y mae Hub Cymru Africa yn ei gynnig am ddim i unrhyw sefydliad neu unigolyn sydd wedi eu lleoli yng Nghymru sydd yn gweithio ym maes cefnogi neu Ddatblygu Rhyngwladol.  Rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi nad yw cymorth y prosiect hwn wedi ei gyfyngu i’r rheiny sydd yn gweithio yn Affrica Is-Sahara ac rydym yn croesawu’r rheiny y mae eu gwaith yn digwydd unrhyw le yn y byd i gymryd rhan.

Cofiwch ddilyn ein diweddariadau ar ein gwefan ac ar ebost, a’n cyfryngau cymdeithasol am fwy o wybodaeth am y prosiect newydd, cyffrous hwn!

Os hoffech fwy o wybodaeth am y prosiect hwn, cysylltwch yn advice@hubcymruafrica.org.uk.