Events

Gwahanol safbwyntiau

Zoom

Archwiliwch y ffordd y gellir defnyddio’r celfyddydau a chwaraeon i helaethu safbwyntiau gwahanol, cefnogi newid a herio stigma a stereoteipio sydd yn gysylltiedig â phobl ag anableddau yng Nghymru a thu hwnt.

Gwersi Partneriaeth o COVID-19

Dewch i glywed gan bartneriaid Affricanaidd am eu profiad o weithredu prosiectau COVID-19 llwyddiannus gyda gwesteion arbennig.

Braint a Gwneud Penderfyniadau

Zoom

Dewch i ddysgu amdano hiliaeth, pŵer, braint a'r pwysigrwydd gwrando mewn penderfyniadau gyda'n bartneriaid.

Ailffurfio’r Naratif

Ymunwch â ni wrth i ni ddod ag Uwchgynhadledd Cadernid Byd-eang 2021 i ben trwy ddathlu Cymuned Cymru-Affrica trwy photograffiaeth.

GWEITHDY: Mesur a Chyfathrebu Eich Effaith

Zoom

Gweithdy ar gyfer grwpiau ac unigolion yng Nghymru a’u partneriaid yn Affrica sydd eisiau deall mwy ynghylch sut i ddefnyddio monitro a gwerthuso wrth gynllunio prosiectau.

#CwrddArNoddwr – THET

Zoom

Mae'r digwyddiad hwn ar agor i gysylltiadau iechyd, elusenau, a chyrff anllywodraethol fach sy'n awyddus i wella eu dull o ymdrin â cheisiadau am grantiau.

#CwrddÂrNoddwr – SSAP

Get insights on partnership and funding applications with the Sub-Saharan Advisory Panel at this free #LunchAndLearn session! From the [...]