Basâr Codi Arian i Swdan

Categories: NewyddionPublished On: 17th July, 2023384 words1.9 min read

Basâr Codi Arian i Swdan

Categories: NewyddionPublished On: 17th July, 202317.5 min read

Er mwyn sefyll mewn undod â’r rhai yr effeithir arnynt gan y gwrthdaro parhaus yn Swdan, cynhaliodd Grŵp Cefnogi Chwyldro’r Swdan Caerdydd basâr codi arian ar 24ain Mehefin 2023. Fe’i cynhaliwyd ar y cyd â Hub Cymru Africa, y Panel Cynghori Is-Sahara, y NON-PLACE Collective a’r Umbrella Art Collective Caerdydd.

Wedi’i gynnal gan G39 – oriel artistiaid a chymuned greadigol fwyaf Cymru ar gyfer y celfyddydau gweledol – daeth y digwyddiad â dros 80 o bobl ynghyd o’r alltud Swdan ac unigolion eraill â diddordeb. Hysbysodd fynychwyr y gwrthdaro wrth godi arian ar gyfer Undeb Meddygon Swdan, sy’n parhau i ddarparu rhyddhad meddygol brys yn Swdan o dan amgylchiadau hynod anodd.

“Roedd yn dda iawn! Fe gododd ymwybyddiaeth o’r sefyllfa yn Swdan, sy’n bwysig iawn.”

Gallai mynychwyr fwynhau bwyd blasus o Swdan, cael dyluniadau henna wedi’u paentio ar eu dwylo a’u breichiau, a phrynu dillad a chrefftau traddodiadol. Ar lwyfan agored, bu siaradwyr gwadd yn rhannu eu straeon, eu meddyliau a’u tystiolaethau – eu rhai nhw, a rhai ffrindiau a theuluoedd sy’n wynebu dyfodol ansicr yn Swdan. Cafwyd perfformiadau dawns hudolus hefyd gan aelodau ifanc o gymuned alltud Swdan. Mewn ystafell sgrinio, gallai mynychwyr wylio ffilm a grëwyd yn arbennig ar gyfer y digwyddiad, a oedd yn dangos casgliad o riliau newyddion byd-eang yn egluro’r sefyllfa ar lawr gwlad a’r digwyddiadau a arweiniodd at hynny. Diddanwyd y plant gyda chastell neidio ac amrywiaeth o weithgareddau lluniadu a lliwio.

Er gwaethaf yr amgylchiadau cythryblus y tu ôl i’r digwyddiad, roedd yn bleser gweld alltudwyr Swdan yn dod at ei gilydd i rannu eu diwylliant gyda’r gymuned ehangach a rhannu gwybodaeth am gyflwr Swdan heddiw. Fe feithrinodd ysbryd cryf o gynghrair tra’n codi arian hanfodol i gefnogi’r rhai sydd angen cymorth meddygol.

“Prynais beth persawr a thriniaeth gwallt mwynol (mwd!) o’r stondinau, a mwynheais ychydig o fwyd. Roedd y siaradwyr yn ddiddorol ac roeddwn i wrth fy modd gyda’r dawnswyr. Diolch i’ch tîm am drefnu hyn, byddaf yn sicr yn dod eto os ydych yn cynnal digwyddiad arall.”

Os oeddech yn bresennol yn y basâr codi arian hwn, hoffai Hub Cymru Africa a Phanel Cynghori’r Is-Sahara ddiolch i chi am sefyll mewn undod â Swdan, ei phobl a chymuned alltud Swdan yng Nghymru.

I weld lluniau o’r digwyddiad hwn, ewch i’n albwm Flickr.