Bywoliaethau Cynaliadwy yn Affrica ar ôl COVID-19

Categories: NewyddionPublished On: 30th July, 2022283 words1.4 min read

Bywoliaethau Cynaliadwy yn Affrica ar ôl COVID-19

Categories: NewyddionPublished On: 30th July, 202212.9 min read

Yn nigwyddiad #SummerUndod2022 yn Abertawe ar 15fed Gorffennaf, bu Carol Adams, Arweinydd Portffolio Affrica yn y Panel Cynghori Is-Sahara a Rheolwr Gyfarwyddwr Food Adventure, yn cadeirio trafodaeth banel ar fywoliaethau cynaliadwy yn Affrica yn y cyfnod ôl-COVID.

Roedd y panel yn cynnwys Lenshina Hines, Cyd-reolwr Fair and Fabulous a Chadeirydd Bwrdd BAFTS Fair Trade Network UK; Dr Krijn Peters, Athro Cyswllt Gwleidyddiaeth, Athroniaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Abertawe; a Lettie Chimbi, sylfaenydd Cwmni Cydweithredol Merched Chomuzangari.

Gofynnodd Carol i’r panel a’r gynulleidfa ystyried y prif heriau a’r atebion posibl i greu bywoliaethau cynaliadwy yn Affrica heddiw. Daeth y canlynol i amlygrwydd:

Heriau:

 • Mae COVID-19 wedi bod yn niweidiol i deithio a thwristiaeth yn Affrica
 • Mae costau cynyddol ac oedi i longau wedi effeithio ar fusnesau crefft
 • Mae un o bob dwy wlad yn Affrica yn dibynnu ar rawn wedi’i fewnforio o’r Wcráin a gwrtaith o Rwsia – y ddau wedi’u heffeithio’n ddifrifol gan Ryfel Rwsia ac Wcráin
 • Mae angen offer ar weithwyr y gellid eu cynhyrchu’n gynaliadwy yn eu gwledydd eu hunain ond mae’n aml yn rhatach eu mewnforio o India a Tsieina yn lle hynny.
 • Mae newid yn yr hinsawdd yn llanast ar law ar gyfer cnydau bwyd
 • Mae chwyddiant cynyddol mewn gwledydd fel Zimbabwe yn golygu bod nwyddau sylfaenol yn dod yn anfforddiadwy

Atebion:

 • Dod o hyd i ffyrdd gwell ac amlach o adrodd straeon cynhyrchwyr i ddefnyddwyr
 • Helpu defnyddwyr i wneud penderfyniadau mwy gwybodus wrth brynu – “prynu llai, prynu’n well, prynu’n dda”
 • Eiriolwr dros sefydliadau a sefydliadau
 • Codi mwy o arian ar gyfer prosiectau a arweinir gan y gymuned ledled Affrica
 • Cynyddu lefelau ymchwil ar gyfer atebion sy’n seiliedig ar dystiolaeth