Cinio a Dysgu

Mae Hub Cymru Africa yn cynnal digwyddiad wythnos o hyd blynyddol lle rydym yn croesawu amrywiaeth o gyllidwyr ac awduron ceisiadau proffesiynol a rannodd gyfrinachau ysgrifennu grantiau da yn uniongyrchol gyda chymuned undod byd-eang Cymru.

Y nod yw rhoi cipolwg i’r gymuned ar safbwyntiau codwyr arian proffesiynol a disgwyliadau’r rhai sy’n rhoi grantiau. Y nod oedd cryfhau dull grwpiau o godi arian – o gynllunio a datblygu prosiectau i’w roi ar bapur mewn cais am grant neu lythyr apêl.

Recordiau

Adnoddau

Isod mae adnoddau i gefnogi eich dysgu fel rhan o ddigwyddiadau #CwrddÂrNoddwr Hub Cymru Africa.