Hoffech chi ymwneud â gweithgareddau Hyb Cymru Affrica? Ar y dudalen hon, gallwch ddod o hyd i wybodaeth am ein swyddi gwag a’n cyfleoedd diweddaraf ar gyfer gwirfoddoli.

Swyddi gwag

Gwirfoddoli

Angen gwirfoddolwr

Mentora Advance

Rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol

Llywodraeth Cymru