Cyfranogi

Hoffech chi ymwneud â gweithgareddau Hyb Cymru Affrica? Ar y dudalen hon, gallwch ddod o hyd i wybodaeth am ein swyddi gwag a’n cyfleoedd diweddaraf ar gyfer gwirfoddoli.

Swyddi Gwag

Rydym yn ceisio rhestru’r swyddi gwag diweddaraf yn y sector Datblygu Rhyngwladol yng Nghymru. Os hoffech i ni restru swydd ym maes datblygiad rhyngwladol yng Nghymru, cysylltwch â ni.

Gallwch weld y swyddi gwag diweddaraf ym maes datblygu rhyngwladol yma.

Gwirfoddoli ym maes Datblygiad Rhyngwladol

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cynorthwyo gweithgareddau Datblygiad Rhyngwladol a Masnach Deg ar lawr gwlad yng Nghymru? Ydych chi’n chwilio am gyfle gwirfoddoli yng Nghymru?

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i ymuno â chymuned Cymru Affrica, i’n helpu â chynorthwyo gweithgareddau, gan gynnwys codi arian, ymchwil, cyfathrebu a dyletswyddau gweinyddol.

P’un a ydych chi’n newydd i’r sector ac yn awyddus i ennill profiad, neu’n gobeithio defnyddio sgiliau sydd gennych chi eisoes wrth helpu ein sefydliadau partner i gyflawni eu hamcanion, hoffem glywed gennych chi.

Gallwch ganfod mwy trwy ein rhaglen gwirfoddolwyr datblygu rhyngwladol.

Ydych chi’n fudiad a fyddai’n elwa o gymorth gwirfoddolwyr? Gallwch ganfod mwy am gael cymorth gan wirfoddolwyrt yma.