Cymunedau Ymarfer

Grŵpiau o ymarferwyr ydy Cymunedau Ymarfer sydd â diddordeb mewn maes penodol, sy’n dod at ei gilydd mewn amgylchedd cefnogol i hwyluso cefnogaeth gan gymheiriaid, cyfnewid a dysgu. Hyd yn hyn, mae dwy Gymuned Ymarfer wedi dod i’r amlwg o’n rhwydwaith, ac mae pedair arall ar y gweill.

Rydym yn eich gwahodd i ymuno ag unrhyw un neu bob un o’r grwpiau hyn, yn dibynnu ar eich diddordeb a’r amser sydd ar gael. Yr uchelgais yw bod y Cymunedau Ymarfer yn dod yn hunangynhaliol, ac yn cymryd tua 2-4 awr y mis o’ch amser.

Rydym yn rhagweld y bydd y grwpiau hyn yn amgylchedd deinamig a chynhwysol, a fydd yn harneisio dysgu, brwdfrydedd ac arbenigedd cymuned Cymru ac Affrica ac yn cynyddu ansawdd ein gwaith yn y pen draw. Mae partneriaid yn cael eu hannog i gymryd rhan weithredol.