Swyddi gwag

Cydlynydd Ymgyrch Natur Bositif

Mae Climate Cymru wedi sicrhau cyllid i gynnal ymgyrch â therfyn amser o’r enw Nature Positive Cymru. Rydym eisoes wedi bod yn cynnal ymgyrch yn ystod 2022, gyda rhai canlyniadau effaith uchel. Mae’r rôl hon yn estyniad o hynny, er mwyn mynd â hi i’r lefel nesaf a sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gweithredu’n uniongyrchol ar y tri gofyniad. Bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud mewn cydweithrediad agos â:

  • Rheolwr Climate Cymru (a fydd yn cefnogi gyda pheth o’r eiriolaeth a’r ymgysylltu gwleidyddol sy’n gysylltiedig â’r ymgyrch)
  • Cydlynydd Cyfathrebu Digidol Climate Cymru a Chynorthwyydd Climate Cymru (sy’n gweithio ar draws meysydd prosiect fel mewnol cyfieithydd a chefnogaeth gyffredinol)
  • Partneriaid allweddol Climate Cymru sy’n canolbwyntio ar natur (sydd ag arbenigedd polisi ac eiriolaeth ac sy’n lobïo mewn ffordd sy’n cyd-fynd â’r ymgyrch hon)
  • Rhwydwaith Climate Cymru ehangach – bydd defnyddio’r rhwydwaith hwn yn effeithiol yn allweddol i lwyddiant yr ymgyrch.

O ystyried y set sgiliau a’r gwaith sydd eisoes yn digwydd yn yr ymgyrch, ac o’i chwmpas, bydd Cydlynydd yr Ymgyrch Nature Positive yn canolbwyntio’n benodol ar ymgysylltu â’r cyhoedd, cyfathrebu ac ochr fwy dynol yr ymgyrch, gan gynnwys trefnu rhai digwyddiadau allweddol, eiliadau, styntiau, neu symudiadau i godi proffil y gofynion.

Cyflog: £29,102 pro rata
Oriau: 14.8 awr (dau ddiwrnod) yr wythnos
Tymor: Cytundeb tymor byr o 5 mis. Mae posibilrwydd o ymgyrchoedd ychwanegol, prosiectau ac estyniad yn y dyfodol gan ddibynnu ar gyllid.

Proses ymgeisio

Hub Cymru Africa logo
Disgrifiad swydd a chrynodeb o’r rôl

Cydlynydd Ymgyrch Natur Bositif

Ar hyn o bryd mae gan Climate Cymru dîm craidd bychan, a rhwydwaith enfawr. Mae cyfathrebu yn rhan bwysig o weithgareddau Climate Cymru.

Bydd y Cydlynydd Cyfathrebu Digidol yn gweithio’n agos gydag ychydig o Gydlynwyr Ymgyrchoedd yn y tîm craidd i gyflwyno negeseuon allweddol a chynnwys deniadol ar gyfer ystod o ymgyrchoedd effeithiol y mae Climate Cymru yn eu cynnal, ac i helpu i ysbrydoli a chefnogi cyfranogiad ein rhwydwaith ehangach. Ar hyn o bryd mae pedwar maes gwaith sy’n cael eu hariannu sydd wedi eu cadarnhau a fydd yn weithredol yn ystod y dyddiadau contract uniongyrchol hyn, ond bydd y rhain yn esblygu dros amser:

Bydd y Cydlynydd Cyfathrebu Digidol hefyd yn rheoli’r sianeli cyfathrebu ar gyfer Climate Cymru (Instagram, Twitter, Facebook, Tik-Tok, a mailchimp). Bydd hyn yn cynnwys arddangos, ymhelaethu a dathlu’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud gan bartneriaid yn ein rhwydwaith, ymatebion uniongyrchol i faterion cyfoes yn ymwneud â’r hinsawdd, natur a chyfiawnder yn ogystal â chyfleu negeseuon craidd sy’n rhan annatod o Climate Cymru ei hun.

Bydd gofyn felly i’r Cydlynydd Cyfathrebu oruchwylio ein sianeli cyfathrebu allweddol a chyflawni ein strategaeth ymgysylltu. Gyda chefnogaeth y tîm prosiect a gwirfoddolwyr. Bydd strategaeth gyfathredbu effeithiol yn ysbydoli, ymgysylltu, chwyddleisio, ac yn ehangu’r rhwydwaith eang yn effeithiol.

Cyflog: £29,102 pro rata
Oriau: 14.8 awr (dau ddiwrnod) yr wythnos
Tymor: Cytundeb tymor byr o 5 mis. Mae posibilrwydd o ymgyrchoedd ychwanegol, prosiectau ac estyniad yn y dyfodol gan ddibynnu ar gyllid.

Proses ymgeisio

Hub Cymru Africa logo
Disgrifiad swydd a chrynodeb o’r rôl