Dyddiad ac Amser: 24ain Mai 2023 am 9:30yb-5:00yp
Lleoliad: Canolfan Cynhadledd Prifysgol De Cymru, Trefforest, CF37 1DL

Bydd y rhaglan a’r ddolen cofrestru ar gael erbyn diwedd mis Mawrth 2023.

Bydd y gynhadledd hon yn ddigwyddiad cymysg. Bydd cyfranogwyr yn gallu ymuno â sesiynau llawn mewn person neu ar-lein.