Ymunwch â ni yn y Senedd wrth i ni ddathlu Cymuned Cymru ac Affrica a’r gwaith mae’n ei wneud ym maes undod byd-eang.

Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i ddathlu’r llwyddiannau a myfyrio ar heriau‘r tair blynedd diwethaf, wrth i bartneriaethau rhwng Cymru ac Affrica weithio i gefnogi cymunedau ac adeiladu bywyd gwell i bawb.

Bydd yn gyfle i arddangos gwaith amrywiol a phwysig y sector hefyd, ac i rwydweithio gyda chydweithwyr, cyllidwyr a llunwyr polisi, a bwyta rhywfaint o fwyd blasus!

Bydd gwesteion arbennig yn cynnwys areithiau gan Brif Weinidog Cymru Mark Drakeford, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt, a pherfformiadau , a pherfformiadau gan Gôr Merched eiconig Zimbabwe o Gasnewydd, ZimVoices, a N’famady Kouyaté, prif gerddor o Guinea (Conakry), sydd bellach wedi’i leoli yng Nghaerdydd, gydag ensemble gan The Successors of the Mandingue.

19 o Fawrth 2024
12:00 – 15:00
Senedd, Caerdydd, CF99 1SN

Grant Teithio

Os hoffech fynychu ond bod costau teithio yn rhwystr, yna beth am wneud cais am grant teithio? Mae’r grantiau bach hyn yn cynnwys teithio ac, os oes angen, llety a phrydau bwyd, er mwyn galluogi pobl i ymuno â’r dathliad.

Er mwyn gwneud cais am grant teithio, cwblhewch y ffurflen fer yma.

Llun gan Polly Thomas ar gyfer g39