Cael Cymunedau Ar-lein

Categories: DigwyddiadauPublished On: 21st February, 2022259 words1.3 min read

Cael Cymunedau Ar-lein

Categories: DigwyddiadauPublished On: 21st February, 202211.8 min read

Rydym yn falch o gynnig y gweithdy am ddim hwn i unigolion, grwpiau ac elusennau sy’n gweithio mewn undod byd-eang yng Nghymuned Cymru ac Affrica.

Bydd y gweithdy’n helpu cyfranogwyr i weithio’n fwy effeithiol mewn undod, gan ddefnyddio offer digidol ac ar-lein. Bydd y gweithdy’n cynnwys cymysgedd o gyflwyniadau, fideos, trafodaethau ac astudiaethau achos.

Erbyn diwedd y gweithdy hwn, bydd y cyfranogwyr yn:

  • deall sut y gall gwahanol gymunedau yn Affrica gael mynediad ymarferol i’r rhyngrwyd
  • gwybod pa dechnolegau y gellir eu defnyddio’n hawdd, gan gynnwys ynni adnewyddadwy graddfa fach, a faint maen nhw’n ei gostio
  • deall y rhwystrau i fynediad i’r rhyngrwyd sydd yn cael ei brofi gan rai grwpiau, a’r risgiau o weithio ar-lein, sy’n gwneud anghydraddoldebau’n waeth.

Astudiaethau Achos:

  • Bwrdd Addysg Rhanbarth Siavonga, Zambia yn gweithio gydag Ysgolion Solar Giakonda yng Nghymru
  • Cecilia Nyaga, ymgynghorydd sy’n gweithio gyda Sefydliad Pobl Anabl Kibwesi yn Kenya a Responsible Assistance yng Nghymru
  • Naill ai Joylene a defnyddwyr canolfannau cymunedol eraill yn Chinamhora, Zimbabwe yn gweithio gyda Love Zimbabwe
  • Athrawon yn Ysgol Chomuzangari yn gweithio gyda Chydweithfa Menywod Chomuzangari.

Dyma’r cyntaf o dri gweithdy i helpu cymuned Cymru ac Affrica i wneud gwell defnydd o offer digidol.

Mae’r gweithdy hwn yn cael ei gyflwyno fel rhan o brosiect Hub Cymru Affrica ar wneud y defnydd gorau posibl o offer digidol yng Nghymuned Cymru ac Affrica.

Mae’r digwyddiad hwn yn brosiect sydd yn cael ei ariannu’n rhannol gan y Sefydliad Waterloo.