Ennill Gwobr Partneriaeth

Categories: NewyddionPublished On: 18th April, 2023436 words2.2 min read

Ennill Gwobr Partneriaeth

Categories: NewyddionPublished On: 18th April, 202319.9 min read

Mae ceisiadau ar agor tan 25ain Ebrill 2023 ar gyfer Gwobrau Partneriaeth eleni.

Er mwyn deall yn well beth mae ennill Gwobr yn ei olygu, buom yn siarad â Dickson Biryomumaisho, Cyfarwyddwr Gweithredol Sefydliad Datblygu Gwenyna Cenedlaethol Wganda (TUNADO), ai sefydliad yn ennillydd y Wobr Cynaliadwyedd yn 2022 ochr yn ochr â Bees for Development, yr elusen yng Nghymru y maent yn gweithio gyda hi mewn partneriaeth.

“Rhaid i mi gymeradwyo Hub Cymru Africa am roi her mor arloesol at ei gilydd,” meddai Dickson. “Fy mhrofiad i yw er mwyn ennill, mae’n rhaid bod gennych chi gysylltiad da â’ch partner Cymreig. Allwch chi ddim meithrin perthynas; mae’n rhaid ei fod yn gweithio’n iawn ac yn ddiffuant. Roedd ennill y wobr hon yn anrhydedd fawr, rydyn ni’n falch iawn mewn gwirionedd.”

Mae TUNADO yn cael ei gydnabod gan y cyhoedd a llywodraeth Wganda i gydlynu actorion cadwyn gwerth yn y diwydiant gwenyna. Fel corff aelodaeth, mae’n uno gwenynwyr, proseswyr, pacwyr, darparwyr gwasanaethau, partneriaid datblygu, y llywodraeth a’r holl randdeiliaid eraill tuag at ddatblygu gwenyna yn Wganda. Mae eu cefnogaeth i ffermwyr mêl lleol yn Wganda wedi cyrraedd 1.2 miliwn o ffermwyr cadw gwenyn, ac mae TUNADO wedi gwthio i 950,000 o fenywod fod yn rhan o’r gadwyn gwerth gwenyna.

Dickson Biryomumaisho, Cyfarwyddwr Gweithredol TUNADO

Dywed Dickson fod lefel y proffesiynoldeb a ddangoswyd gan Hub Cymru Africa wrth ddyfarnu’r Wobr wedi gwneud argraff arno. “Creodd y cyfwelwyr amgylchedd hamddenol iawn. Doeddwn i ddim hyd yn oed yn sylweddoli fy mod yn cael fy nghyfweld oherwydd ei fod yn debycach i sgwrs.” Cynyddodd ennill Gwobr Partneriaeth ei hyder yn TUNADO a’i bartneriaeth gyda Bees for Development. “Roeddem wir yn gallu gwerthfawrogi ein hunain a’r gwaith rydym yn ei wneud fel partneriaid. Rhoddodd sicrwydd inni ein bod yn deall ein gilydd a’n bod yn wir yn bartneriaid.”

Bydd enillwyr Gwobrau Partneriaeth 2023 yn cael eu gwahodd i siarad ar banel yn yr Uwchgynhadledd Undod Byd-eang ar 23 Mai 2023. Dywed Dickson fod ennill y Wobr y llynedd wedi bod yn amhrisiadwy wrth dyfu rhwydwaith ac arbenigedd TUNADO. “Cawsom sesiwn gydag ymgynghorydd o Hub Cymru Africa a oedd yn gallu ein harwain trwy faterion fel newid sylweddol, gwerthuso, ac olrhain effaith, sef y wybodaeth yr ydym yn dal i’w defnyddio heddiw. Mae’r wybodaeth a gawsom yn dal yn berthnasol iawn i’r gwaith rydym yn ei wneud i liniaru tlodi ac anfantais. Roedd yr hyn a ddysgom gan Hub Cymru Africa mor ddefnyddiol.”

Gwyliwch y fideo isod o Ebrill 2022 o Dickson Biryomumaisho, Cyfarwyddwr Gweithredol TUNADO, a Shawn Lawson, Rheolwr Prosiect Bees for Development, yn trafod ennill Gwobr Cynaliadwyedd y llynedd.