Events

GWEITHDY: Mesur a Chyfathrebu Eich Effaith

Zoom

Gweithdy ar gyfer grwpiau ac unigolion yng Nghymru a’u partneriaid yn Affrica sydd eisiau deall mwy ynghylch sut i ddefnyddio monitro a gwerthuso wrth gynllunio prosiectau.