Events

Effaith Gwirfoddolwyr

Zoom

Digwyddiad dysgu ar y cyd Ydych chi'n breuddwydio am gael cymorth gan wirfoddolwyr fel y gallwch roi cynnig ar [...]

Diogelu Hanfodol

Ydych chi'n elusen sy'n gweithio mewn prosiectau undod byd-eang? Mae'r digwyddiad hwn i chi! Mae angen yr hyfforddiant hwn ar gyfer grantwyr yng nghymru Affrica.

“Nid ein storïau ni ydyn nhw i’w hadrodd”

Weithiau, nid yw lluniau a storïau sydd yn cael eu defnyddio i hyrwyddo gwaith elusennau yn adrodd stori mae ein partneriaid yn ei chydnabod fel eu profiad eu hunain. Ymunwch â ni wrth i ni barhau â'n taith gwrth-hiliaeth yn y digwyddiad ar-lein hwn.

Diogelu Gloywi

Mae'r hyfforddiant hwn ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn partneriaeth yn y sector undod byd-eang, sydd am wella eu polisi a'u harferion diogelu.