Mae’r Uwchgynhadledd Undod Byd-eang yn dwyn ynghyd unigolion a sefydliadau o Gymru sy’n gweithio ar brosiectau undod ledled y byd. O grwpiau cymunedol bach i gyrff anllywodraethol rhyngwladol mawr, rydym yn codi proffil y sector yng Nghymru.

Eleni, rydym yn symud ar-lein. Mae pandemig COVID-19 wedi gorfodi ffyrdd newydd o weithio a byw, wedi newid ein blaenoriaethau ac wedi achosi aflonyddwch sylweddol, er gwell neu er gwaeth.

Rydym hefyd wedi ailenwi’r Uwchgynhadledd Datblygiad Rhyngwladol i’r Uwchgynhadledd Undod Byd-eang. Mae hyn yn dilyn rhaglen o ddigwyddiadau a hunan-ddarganfod yn Hub Cymru Africa fel rhan o’r prosiect, #AulFfurfiorNaratif.

Ein nod yw ail-fframio’r naratif sefydledig yn y sector cymorth o un sy’n cael ei lywio gan dybiaethau ôl-wladychol problemus i un o undod, parch a gwella.

Yn sylfaenol i’r broses hon mae’r gydnabyddiaeth na fydd unrhyw newid cadarnhaol oni bai ein bod yn gwneud pethau’n wahanol ar y lefelau unigol a chyfunol. Rhaid inni gydnabod ein bod i gyd yn rhan o’r broblem yn ogystal â’r ateb, waeth pa mor dda yw bwriadau da ein hymdrechion. Mae hynny’n golygu trawsnewid ein hunain a’r sefydliadau rydym wedi’u creu os ydym o ddifrif ynghylch trawsnewid y strwythurau ehangach sy’n cael gwared ar grwpiau penodol o bobl ac yn gwahaniaethu yn eu herbyn, ble bynnag yn y byd y maent yn byw.

Mae rhaid i ni weithio mewn undod.

#GlobalUndod2021

Lawrlwythwch i’ch calendr i gadw’r dyddiadau!

Mae’r Uwchgynhadledd Undod Byd-eang yn dwyn ynghyd unigolion a sefydliadau o Gymru sy’n gweithio ar brosiectau undod ledled y byd. O grwpiau cymunedol bach i gyrff anllywodraethol rhyngwladol mawr, rydym yn codi proffil y sector yng Nghymru.

Eleni, rydym yn symud ar-lein. Mae pandemig COVID-19 wedi gorfodi ffyrdd newydd o weithio a byw, wedi newid ein blaenoriaethau ac wedi achosi aflonyddwch sylweddol, er gwell neu er gwaeth.

Rydym hefyd wedi ailenwi’r Uwchgynhadledd Datblygiad Rhyngwladol i’r Uwchgynhadledd Undod Byd-eang. Mae hyn yn dilyn rhaglen o ddigwyddiadau a hunan-ddarganfod yn Hub Cymru Africa fel rhan o’r prosiect, #AulFfurfiorNaratif.

Ein nod yw ail-fframio’r naratif sefydledig yn y sector cymorth o un sy’n cael ei lywio gan dybiaethau ôl-wladychol problemus i un o undod, parch a gwella.

Yn sylfaenol i’r broses hon mae’r gydnabyddiaeth na fydd unrhyw newid cadarnhaol oni bai ein bod yn gwneud pethau’n wahanol ar y lefelau unigol a chyfunol. Rhaid inni gydnabod ein bod i gyd yn rhan o’r broblem yn ogystal â’r ateb, waeth pa mor dda yw bwriadau da ein hymdrechion. Mae hynny’n golygu trawsnewid ein hunain a’r sefydliadau rydym wedi’u creu os ydym o ddifrif ynghylch trawsnewid y strwythurau ehangach sy’n cael gwared ar grwpiau penodol o bobl ac yn gwahaniaethu yn eu herbyn, ble bynnag yn y byd y maent yn byw.

Mae rhaid i ni weithio mewn undod.

#GlobalUndod2021

Lawrlwythwch i’ch calendr i gadw’r dyddiadau!

Araith Allweddol | Jane Hutt AS

15 March, 10:00 am - 11:00 am

Bore Coffi

15 March, 11:30 am - 12:30 pm

Trosglwyddo Arian – Moddion a heriau

15 March, 4:00 pm - 5:00 pm

Casglu Caniatâd Gwybodus

19 March, 10:00 am - 11:00 am

Gwersi Partneriaeth o COVID-19

19 March, 1:00 pm - 2:00 pm

Braint a Gwneud Penderfyniadau

19 March, 2:30 pm - 3:30 pm

Ailffurfio’r Naratif

19 March, 4:00 pm - 5:00 pm