Events

Cymorthfa Diogelu 1:1

Zoom

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu oes angen cyngor a chymorth arnoch chi ar unrhyw agwedd ar eich ymarfer [...]

Deddf Gwrth-gyfunrywioldeb Wganda

Zoom

Beth ddylai cysylltiadau Cymru-Wganda ei wybod a beth allwn ni ei wneud i gefnogi hawliau LHDTRh? Ar ddiwedd mis [...]

Cyflwyno Rhaglenni Iechyd Meddwl yn Lesotho

Bangor African and Caribbean Centre 346 High Street, Bangor, Gwynedd, United Kingdom

Hoffai Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, Cyswllt Betsi Quthing a Hub Cymru Africa eich gwahodd i Ddigwyddiad Dysgu [...]

Diogelu Hanfodol

Zoom

Ar gyfer pwy mae'r hyfforddiant hwn? Mae hwn yn hyfforddiant gorfodol ar gyfer swyddogion diogelu sefydliadau sy'n gweithio mewn [...]

Go to Top