Events

Cymuned Ymarfer Rhywedd

Zoom

Lliniaru a dileu rhwystrau i addysg ac iechyd i ferched ifanc yn Kumi, Wganda   Y mis hwn, bydd [...]

Siarter Gwrth-hiliaeth

Zoom

Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Siarter Gwrth-hiliaeth Hub Cymru Africa? Neu a ydych yn syml eisiau cyngor ar [...]

Free

Diogelu Hanfodol

Zoom

Bydd yr hyfforddiant hwn yn tywys cyfranogwyr drwy'r arferion diogelu hanfodol ar gyfer sefydliadau sy'n gweithio mewn undod byd-eang.

Hyfforddiant Diogelu Gloywi

Zoom

Ar gyfer pwy mae'r hyfforddiant hwn? Staff, a gwirfoddolwyr sefydliadau sy'n gweithio mewn partneriaeth yng Nghymru ac Affrica, ac [...]

Free
Go to Top