Events

Ail-fframio’r Naratif: Dathlu Pobl gydag Anabledd

Zoom

Bydd y digwyddiad ar-lein hwn yn trafod cael gwared ar rwystrau i bobl ag anabledd, datgymalu canfyddiadau cymdeithasol amdanynt, a hyrwyddo dealltwriaeth gadarnhaol ac iachach. Mae cynhwysiant a dathlu wrth wraidd y digwyddiad ar-lein hwn.

Darlith Flynyddol Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica

Zoom

Mae’n bleser gennym gyflwyno Darlith Flynyddol Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica eleni. Eleni, rydym yn ffodus i groesawu Dr Matthew Harris, Uwch Ddarlithydd Clinigol mewn Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd yng Ngholeg Imperial Llundain.

Hyfforddiant Diogelu Gloywi

Zoom

Ar gyfer pwy mae'r hyfforddiant hwn? Staff, a gwirfoddolwyr sefydliadau sy'n gweithio mewn partneriaeth yng Nghymru ac Affrica, ac [...]

Free

Hyfforddiant Hanfodion Diogelu

Zoom

Nodyn: Am resymau diogelwch, rhaid i chi gofrestru gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost sydd wedi'i gofrestru gyda chyfrif Zoom. Ar [...]

Go to Top