Events

Loading Events

Wedi milltiroedd o fodfeddi colofn a phostiadau ar gyfryngau cymdeithasol, beth mae COP26 wirioneddol yn ei olygu i’r byd a Chymru?

Pa ymrwymiadau a gafodd eu gwneud a beth arall sydd angen ei wneud? Am beth ydym ni’n obeithiol a pham y cawsom ein siomi?Mynychodd ein panelwyr COP26 mewn ffyrdd gwahanol. Byddant yn rhannu eu myfyrdodau a’u safbwyntiau ac yn gwrando ar gwestiynau a syniadau’r gynulleidfa. Ar gyfer y rheiny sy’n mynychu yn bersonol, bydd cyfle i rwydweithio a thrafod yn anffurfiol gyda thê a choffi masnach deg.

Rhagor o wybodaeth maes o law.

Digwyddiad gan WCIA, Hub Cymru Africa ac Atal Anhi’efn Hinsawydd Cymru event.


Go to Top