Events

Loading Events

Mae Hub Cymru Africa yn eich gwahodd i ymuno â’u cymunedau ymarfer i rannu dysgu a phrofiad gyda chyfoedion.

Yn y sesiwn hon, byddwn rhoi sylw ar beth sy’n dylanwadu ar gynllunio teulu neu hawliau a phenderfyniadau iechyd atgenhedlu yn Affrica Is-Sahara.

Bydd Isimbi Sebegeni yn rhoi trosolwg o’r sefyllfa, ac yn edrych ar heriau hawliau atgenhedlu yn Affrica Is-Sahara, gan gulhau i lawr i Kenya.

Bydd Betty Ngeno yn siarad am ei gwaith fel arbenigwr rhywedd yn Kenya, gan ymgyrchu dros hawliau atgenhedlu. Bydd hi’n rhoi cyfle i ni ddysgu ac ennill awgrymiadau ymarferol ar ddeall y rhwystrau mae menywod yn eu hwynebu wrth geisio cael cymorth iechyd atgenhedlu yn Kenya.

Isimbi yw Swyddog Diaspora a Chynhwysiant Hub Cymru. Mae hi’n angerddol am iechyd menywod ac atgenhedlu ar gyfandir Affrica. Mae hi wedi cynnal dwy astudiaeth ymchwil sylfaenol ansoddol ar benderfynyddion, dylanwadau a chanfyddiadau o ddefnydd cynllunio teulu ymhlith menywod yn Affrica Is-Sahara, yn benodol Uganda. O ran ei gyrfa academaidd, mae ganddi B.A (Anrh) mewn Gwyddorau Cymdeithasol, a gradd Meistr mewn Astudiaethau Rhywedd.

Mae Betty Ngeno yn arbenigwr ar rywedd, sy’n gweithio gyda Girls in Global fel Llysgennad Cydraddoldeb Rhywiol ar gyfer Kenya. Mae hi’n arbenigwr datblygu, sy’n cael ei arwain gan egwyddorion cydraddoldeb rhywiol ac ecwiti, parch at hawliau dynol, grymuso menywod, amddiffyn plant a gwaith tîm i sicrhau datblygu cynaliadwy.

Ar ôl i chi gyflwyno’ch cofrestriad, gwiriwch eich mewnflwch a’ch post sothach ar gyfer yr e-bost cadarnhau. Mae gan hyn ddolen unigryw i chi er mwyn cael mynediad i’r digwyddiad. Bydd angen i chi fewngofnodi i’r cyfrif Zoom y gwnaethoch gofrestru ag ef i ddefnyddio’r ddolen. Er mwyn cofrestru, rhaid bod gennych gyfrif Zoom dilysedig. Os byddwch yn dod ar draws unrhyw faterion, e-bostiwch advice@hubcymruafrica.wales.

Go to Top