Events

Loading Events

Yn y sesiwn ail-fframio’r naratif olaf hon o’n cyfres, rydym yn cael ein hysbrydoli gan Adduned 2 o’n Siarter Gwrth-Hiliaeth: 

“Byddwn yn defnyddio ein sefyllfaoedd i herio hiliaeth lle’r ydym yn ei weld, ac i feddwl yn feirniadol am y strwythurau hiliol rydym yn eu cynnal yn ddiarwybod, a’u datgymalu nhw.”

Steph Makusive, Rheolwr Rhaglen Cenedlaethol y Gymdeithas Nofio ar gyfer Pobl Dduon Cymru (BSA) fydd ein siaradwr gwadd. Cenhadaeth BSA Cymru yw amrywio byd y campau dŵr. Mae’r sefydliad nid-er-elw hwn yn credu mewn gweithredu drwy addysg, eiriolaeth ac ymchwil sy’n anelu at sicrhau cynhwysiant. Bydd ein hamser gyda Steph yn eich gadael gyda mewnwelediadau a chyfleoedd i ddysgu gan grwpiau sy’n herio hiliaeth.

Bydd y sesiwn hon yn cynnig y cip cyntaf i chi hefyd ar ein cyfarwyddiadau gwrth-hiliaeth, sydd wedi cael eu dylunio ar y cyd â Hub Cymru Africa ac SSAP, ac sy’n darparu offeryn rhyngweithiol a deniadol i gymryd camau ymarferol ar wrth-hiliaeth. 

Beth yw’r Cyfarwyddiadau Gwrth-Hiliaeth?

Mae’r cyfarwyddiadau gwrth-hiliaeth yn offeryn hunanasesu, sydd wedi’i gynllunio i hwyluso dysgu, sgyrsiau, hunan-fyfyrio a dealltwriaeth ar gyfer grwpiau ac elusennau sy’n ceisio gweithredu i fynd i’r afael â hiliaeth.

Mae’r cyfarwyddiadau yn fesur ychwanegol i grwpiau neu elusennau adolygu rhagfarnau ac arferion hiliol. Ein gobaith gyda’r cyfarwyddiadau hyn yw eich bod chi a’ch tîm yn dysgu rheoli sgyrsiau gonest, anodd ac agored am hil gyda’ch sefydliadau partner, gwirfoddolwyr neu gyda’ch tîm.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld chi!

Go to Top