Events

Loading Events

NODWCH: mae hwn yn ddigwyddiad personol heb unrhyw bresenoldeb ar-lein.

Stiwardiaeth gwrthficrobaidd mewn partneriaethau iechyd byd-eang

Dewch i ddysgu, rhannu profiadau a rhwydweithio yn y symposiwm dysgu cydweithredol hwn, sy’n canolbwyntio ar stiwardiaeth gwrthficrobaidd.

Yn y digwyddiad hwn gan Rwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, ar y cyd â Phrifysgol Abertawe, bydd mynychwyr yn clywed gan bartneriaeth iechyd Cymru-Malawi am eu profiadau mewn stiwardiaeth gwrthficrobaidd. Bydd mynychwyr yn dysgu sut i gymhwyso’r egwyddorion hyn yn eu gwaith eu hunain hefyd, i atal ymwrthedd gwrthficrobaidd.

Yn y digwyddiad hwn, byddwn yn clywed am y Proiect Global-PRS (Global Point Prevalence Survey of Antimicrobial Consumption and Resistance) hefyd, a sut y gallwch ddefnyddio’r arolwg hwn i asesu problemau o ran haint a defnyddio gwrthficrobau yn eich gwaith. Byddwn yn clywed hefyd, sut mae hyn wedi cael ei ddefnyddio mewn ysbytai a lleoliadau gofal iechyd yn Uganda ac mewn mannau eraill, a beth sydd wedi cael ei ddysgu o’r profiadau hyn. 

Bydd offer ac adnoddau’n cael eu rhannu, gan gynnwys pecynnau hyfforddi ar-lein y gellir eu defnyddio ar y cyd â phartneriaid sy’n gweithio mewn lleoliadau sydd heb lawer o adnoddau.

Bydd digon o gyfleoedd i rannu eich profiadau eich hun, gofyn cwestiynau, a rhwydweithio â chydweithwyr.

Go to Top