Events

Loading Events

Ydych chi’n weithiwr gofal iechyd proffesiynol sy’n chwilio am her newydd sy’n cyflwyno manteision i chi, eich sefydliad a phartneriaid Affricanaidd?

Ydych chi eisiau’r cyfle i ddysgu sgiliau newydd a chael profiad  o weithio mewn lleoliad newydd yn Affrica Is-Sahara?

Ydych chi eisiau gwneud cyfraniad personol i gefnogi partneriaid Affricanaidd i ddatblygu eu darpariaeth ac, wrth wneud hynny, helpu i gyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig?

Sut mae lleoliad 8 wythnos yn Uganda, Lesotho neu Namita yn swnio?

Mae Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru Affrica yn awyddus i godi ymwybyddiaeth o raglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol (ILO) Llywodraeth Cymru, ac mae’n gobeithio creu partneriaethau newydd a datblygu rhai sy’n bodoli eisoes ymhellach.

Mae’r digwyddiad hwn yn cyflwyno’r rhaglen, yn esbonio sut mae’n gweithio, ac yn clywed gan ymgeiswyr blaenorol am eu profiad o gymryd rhan yn y rhaglen hon.

Go to Top