Events

Loading Events

Os hoffech rwydweithio gydag elusennau neu grwpiau cymunedol eraill Cymru Affrica, ymunwch â ni yn gynnar am 14:00 ar gyfer te/coffi cyn y digwyddiad, neu arhoswch ymlaen rhwng 17:00 a 19:00 i rwydweithio ar ôl y digwyddiad.

Ar gyfer y digwyddiad mewn person hwn, byddwn yn croesawu Dolen Cymru Lesotho a’u partneriaid sy’n ymweld o Lesotho, i rannu eu profiadau o weithio tuag at greu partneriaethau teg a chynaliadwy:

  • Amelia Senekane, Prif Swyddog Gweithredol, Heal Our Land Organisation, Lesotho
  • Joanna Jonas, Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr, Dolen Cymru Lesotho, yn Lesotho,
  • Cath Moulogo, Cyfarwyddwr Cydweithredol, Dolen Cymru Lesotho, sydd wedi’i lleoli yng Nghymru
  • Sharon Flint Wood, Cyfarwyddwr Cydweithredol, Dolen Cymru Lesotho, sydd wedi’i lleoli yng Nghymru.

Bydd y panel yn rhannu eu profiadau o weithio i ‘newid y pŵer’ tuag at sicrhau bod arweinyddiaeth yn cael ei ddosbarthu’n gyfartal rhwng Dolen a Lesotho, ac yn cymryd camau i wneud eu partneriaethau’n gynaliadwy. 

Dewch draw am 2pm i weld eich cydweithwyr a gwneud cysylltiadau newydd, cyn i’r rhaglen ddechrau am 3pm. Byddwn yn cael lluniaeth ar ôl y digwyddiad hefyd, i barhau â chyfleoedd i gymdeithasu tan 7pm.

Bydd cyfleoedd i ofyn cwestiynau a rhannu eich profiadau eich hun o weithio mewn partneriaeth.


Bywgraffiadau

Joanna

Mae’r Adv. Joanna Jonas wedi bod yn Gadeirydd Ymddiriedolwyr Dolen Cymru Lesotho ers mis Tachwedd 2023. Hi yw Cyfarwyddwr Cyd-sefydlu Nairasha Legal Support, menter gymdeithasol yn Lesotho sydd yn canolbwyntio ar rymuso a hyrwyddo hawliau dynol menywod a phlant. Mae hi’n ymgyrchydd angerddol ac yn eiriol yn erbyn trais rhywiol a thrais ar sail rhywedd, gyda hanes o ddefnyddio ei gwybodaeth a’i sgiliau i gynorthwyo dioddefwyr a goroeswyr trais rhywiol a thrais ar sail rhywedd gyda mynediad at gyfiawnder a chymorth seicogymdeithasol. Fel Ymarferydd Cyfreithiol, mae Adv. Jonas yn parhau i sicrhau mynediad at gyfiawnder gan bawb, waeth beth fo’u statws economaidd, trwy gynnig gwasanaethau cyfreithiol bono isel a chynrychiolaeth llys i entrepreneuriaid benywaidd sy’n rhedeg busnesau bach, sy’n wynebu brwydrau ariannol.

Cyflwynwyd Adv. Jonas i gyswllt Dolen Cymru Wales-Lesotho yn 2020 ac yn 2022, bu’n arwain prosiect wedi’i anelu at rymuso menywod a ariannwyd gan Dolen Cymru

Amelia Limenako Senekane

Amelia yw Cyfarwyddwr Sefydlu Heal Our Land Organisation (HOLO) yn rhanbarth Matsieng yn Lesotho ers 2019. Trwy ei harbenigedd a’i gwaith caled, mae HOLO yn cydweithio â sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae Amelia yn actifydd cymunedol sy’n eiriol dros heddwch, addysg ac iechyd meddwl yn ei rhanbarth. Gweithiodd Amelia mewn sefydliadau fel The Hub a Karabo Ea Bophelo, gan hwyluso, cydlynu ac adrodd. Mae Amelia yn gweithio gyda sefydliadau rhyngwladol fel Dolen, Help Lesotho ac Uchel Gomisiwn Prydain.

Sharon 

Dechreuodd Sharon ei thaith gyda Dolen yn 2013, pan wirfoddolodd fel Mentor ar Raglen Lleoli Athrawon Lesotho.

Ar ôl dychwelyd i Lesotho i gyd-arwain y rhaglen Lesotho Literacy Leap arobryn yn 2014 a gweithio gyda Choleg Addysg Lesotho fel rhan o’r rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol, penderfynodd newid cyfeiriad ei gyrfa ac ymuno â’r sector Undod Byd-eang. Gadawodd ei gyrfa addysgu Celf a Dylunio ar ôl, ac mae hi wedi arwain rhaglenni addysg Dolen am y 7 mlynedd diwethaf. Mae hi wedi ymuno â Cath fel Cyfarwyddwr Gweithredol yn 2023.

Cath Moulogo 

Gweithiodd Cath i Dolen rhwng 2017 a 2021 ar brosiectau Addysg a WASH, cyn ail-ymuno â Dolen fel Cyfarwyddwr Gweithredol gyda Sharon yn 2023.

Gyda mwy na phymtheg mlynedd o brofiad o weithio a gwirfoddoli yn y trydydd sector yng Nghymru ac yn rhyngwladol, cyn hynny, roedd Cath yn Rheolwr Cymorth Datblygu yn Hub Cymru Africa, ac mae hi’n angerddol am rôl Cymru ym maes Undod Byd-eang. Mae hi hefyd yn Ymddiriedolwr ar gyfer C3SC lle mae hi’n Gyd-gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb.

Go to Top