Events

Loading Events

Mae croeso i bawb ymuno â Lucy Nkath a Chymuned Ymarfer Hub Cymru Africa i drafod sut rydym yn ymateb i ddigwyddiadau o hiliaeth ac yn herio arferion trefedigaethol yn y sector undod byd-eang. Bydd y sesiwn hwn yn canolbwyntio ar Siarter Gwrth-Hiliaeth Hub Cymru Africa, yn benodol, sut y gallwn fodloni Pwynt Siarter Rhif 5:

Rydym yn sefydliad sy’n croesawu adborth beirniadol, gyda’r bwriad o ddysgu a gwella ein gwaith. Byddwn yn gweithredu heb fod yn amddiffynnol nac yn negyddol i’r rheini sy’n tynnu sylw at arferion hiliol neu drefedigaethol, ac yn creu prosesau atebolrwydd o fewn ein gwaith.

Ar ôl cofrestru ar Zoom trwy ddilyn y ddolen uchod, byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau yn cynnwys gwybodaeth am ymuno â’r cyfarfod.

I’r rhai sydd heb ddod i gyfarfod o’r blaen, dyma i chi crynodeb:

Beth yw’r Gymuned Ymerfer Gwrth-Hiliaeth?

Mae’r grŵp agored a chyfeillgar hwn yn cyfarfod i drafod a myfyrio ar effaith hiliaeth yn y sector undod byd-eang, ac i gefnogi ei gilydd i gydnabod a herio hiliaeth yn ein gwaith. Mae pob sesiwn yn canolbwyntio ar un pwynt yn Siarter Gwrth-Hiliaeth Hub Cymru Africa.

 

Go to Top