Events

Loading Events

Sesiwn C&A

Oes gennych chi gwestiynau hoffech ofyn am wrth-hiliaeth neu ein Siarter? Ond nad ydych yn gwybod ble i ddechrau neu sut i ddod o hyd i fan saff i gael y trafodaethau hyn?

Ymunwch â Lucy Nkatha, Cadeirydd y Gymuned Ymarfer Gwrth-hiliaeth, am y sesiwn cwestiynau ac atebion hwn sy’n cynnig man anfarnol i ofyn cwestiynau, rhannu profiadau a myfyrio ar wahanol bersbectifau o wrth-hiliaeth. Byddwn yn eich gadael gyda chyngor ymarferol i gynyddu eich dealltwriaeth o wrth-hiliaeth a phecyn cymorth i’w ddefnyddio yn eich amser eich hun.

Beth yw’r Gymuned Ymarfer Gwrth-hiliaeth?

Mae’r grŵp cyfeillgar ac agored hwn yn cwrdd i drafod a myfyrio ar ddylanwad hiliaeth yn y sector undod byd-eang ac i gefnogi ein gilydd i gydnabod a herio hiliaeth yn ein gwaith. Mae pob sesiwn yn myfyrio ar bwynt siarter o Siarter Gwrth-hiliaeth Hub Cymru Africa.

Go to Top