Events

Climate Cymru: Mynd â Chymru i COP26

Zoom

Ymunwch â ni wrth i ni gyflwyno Climate Cymru - yr ymgyrch i fynd â 50,000 o leisiau o Gymru i COP26. Ychwanegwch eich llais gyda ni.

Gweithredu Ieuenctid a’r Hinsawdd

Bydd y rhyngberthnasau rhwng newid yn yr hinsawdd, mudo, ieuenctid a rhyngwladoldeb yn cael eu trafod gan siaradwyr yn y ddarlith hon.

Cyfiawnder hinsawdd a dyfodol ffermio

Zoom

Ymunwch â ni i glywed gan Santiago Peralta, un o sylfaenwyr Pacari, ac Erinch Sahan, Prif Weithredwr Sefydliad Masnach Deg y Byd a fydd yn siarad am gyfiawnder hinsawdd, y ffermio y mae angen i bob un ohonom ei groesawu er mwyn sicrhau dyfodol, a'r busnesau arloesol sy'n rhoi pobl a'r blaned yn gyntaf.

Go to Top