Events

Loading Events

Mae ymchwil a chafodd ei chomisiynu gan Hub Cymru Africa i ddilyn ymadwaith y cyhoedd gyda thlodi byd-eang a datblygiad cynaliadwy wedi darganfod bod Cymru yn fwy ymrwymedig na weddill y DU. Mae 22% o gyhoedd Cymru yn cael eu hystyried yn “ymrwymedig yn fwriadus” i gymharu â 19% yn unig yn y DU cyfan gwbl.

Roedd Hub Cymru Africa, sef partneriaeth sy’n cefnogi’r Gymuned Cymru Affrica, wedi comisiynu’r ymchwil i ddeall yn well beth sy’n ysgogi pobl yng Nghymru i adeiladu undod byd-eang a beth sy’n bwysig i ni fel cenedl. Yn y gewminar hwn, bydd Claire O’Shea, Pennaeth Partneriaeth yn Hub Cymru Africa, yn drafod am yr ymchwil, ei darganfyddiadau a beth mae’n golygu am ddyfodol y sector a’r symudiad undod byd-eang yng Nghymru.

Go to Top