Events

Loading Events

Mae’r ddau argyfwng yn ein hinsawdd a natur, yn bygwth ein cymunedau, ein ffyrdd o fyw, a’n llefydd hardd yng Nghymru.

Fis Tachwedd, bydd arweinwyr o bob cwr o’r byd yn dod i Glasgow i bennu’r camau nesaf yng nghynnig dynoliaeth i osgoi newid trychinebus yn yr hinsawdd. Mae’n gyfle go iawn i greu dyfodol gwell ar gyfer ein cymunedau, yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Mae yna obaith. Ond mae angen i ni sicrhau bod ein harweinwyr yn gwybod pa mor gryf rydym yn teimlo.

Ymunwch â ni wrth i ni gyflwyno Climate Cymru – yr ymgyrch i fynd â 50,000 o leisiau o Gymru i COP26. Ychwanegwch eich llais gyda ni.

Go to Top