Events

Loading Events

Byddwch yn rhan o’n sesiwn Clwb Llyfrau i drafod eich barn a’ch teimladau am “#futuregen: Lessons from a Small Country” gan Jane Davidson.

Bydd yr awdur yn ymuno â ni i ddweud ei barn am yr hyn y gall llywodraethau, gwneuthurwyr polisïau a gweithredwyr ar draws y byd ddysgu o greu a gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru.

Go to Top