Events

Loading Events

Yn y digwyddiad hwn, byddwn yn trafod beth yw ystyr “gweithredu ar sail asedau” mewn perthynas â datblygu rhyngwladol, a beth sy’n ei wneud yn wahanol i ffyrdd  eraill o weithredu. Yna, byddwn yn edrych ar ffyrdd o ddatblygu ceisiadau grant yn defnyddio’r fframwaith hwn ar sail asedau.

Mae gweithredu ar sail asedau yn gwerthfawrogi gallu, sgiliau, gwybodaeth, cysylltiadau a photensial yn y gymuned leol (cyfalaf cymdeithasol).

Mae “gweithredu ar sail diffygion” sy’n fwy cyfarwydd, yn canolbwyntio ar broblemau, anghenion a diffygion mewn cymuned. Mae’n dylunio gwasanaethau i lenwi’r bylchau a datrys y problemau, ac yn defnyddio ‘arbenigwyr’ allanol fel arfer. O ganlyniad, gall cymuned deimlo’n analluog ac yn ddibynnol; gall pobl ddod yn dderbynwyr goddefol gwasanaethau drud yn hytrach nag yn asiantau gweithredol dros newid.

Yn sylfaenol, mae’r newid o weithredu ar sail diffygion i weithredu ar sail asedau yn gofyn am newid mewn agweddau a gwerthoedd.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei hwyluso gan Cath Moulogo o Dolen Cymru gyda chyflwyniad gan Jon Sait o Trio Uganda.

Cyfarfod Cymuned Ymarfer Codi Arian yw hwn.

Pwy ddylai fynychu?

Unrhyw un yng Nghymru sy’n gweithio i godi arian ar gyfer prosiectau undod rhyngwladol; mae croeso hefyd i’w sefydliadau partner dramor.

Go to Top