Events

Loading Events


Ymunwch â ni wrth i ni ddysgu am bersbectif rheolwyr grant SCCF MannionDaniels wrth iddynt rannu gyda ni eu barn a’u dealltwriaeth o bynciau gan gynnwys GESI, cynhwysiant anabledd, Gwerth am Arian a gweithio mewn partneriaeth mewn ceisiadau grant.


Bydd MannionDaniels yn canolbwyntio’r drafodaeth Cinio a Dysgu ar yr ardaloedd Mae ymgeiswyr y Gronfa Elusennau Her Fach (SCCF) yn aml wedi syrthio i lawr mewn ceisiadau (meysydd pwnc penodol fel GESI a chynhwysiant anabledd yn ogystal â Gwerth am Arian).

Mae’n bwysig nodi bod y toriadau wedi effeithio ar y SCCF ac felly nid yw bellach ar agor – fodd bynnag mae’r wybodaeth y gall Laura ei rhannu fel asesydd grant gyda rhoi cipolwg enfawr i’n cynulleidfa ar sut i ddatblygu ac ysgrifennu ceisiadau llwyddiannus am grant.


O 17 i 21 Mai 2021, rydym yn falch iawn o groesawu llu o noddwyr ac ysgrifenwyr ceisiadau proffesiynol, a fydd yn rhannu’r cyfrinachau am ysgrifennu grantiau da yn uniongyrchol gyda chi. Yn ystod yr wythnos, byddwch yn cael cyfle i ymuno â gweminarau gyda rheolwyr grantiau, i glywed awgrymiadau gan godwyr arian arbenigol.

Nid yn unig hynny, ond rydym yn cynnig y cyfle i’ch paru chi gyda naill ai rheolwr grantiau neu godwr arian, a fydd yn gallu rhoi cyngor un i un AM DDIM i chi.

Nod y digwyddiad wythnos o hyd hwn ydy rhoi mewnwelediad i chi a’ch sefydliad ar safbwyntiau codwyr arian proffesiynol a disgwyliadau rhoddwyr grantiau. Bydd hyn yn eich helpu i gryfhau eich dull gweithredu – o gynllunio a datblygu prosiectau, i’w rhoi ar bapur mewn cais am grant neu lythyr apêl.

Go to Top