Events

Loading Events

Mae presenoldeb yn amodol ar gofrestryddion yn cwblhau arolwg byr cyn y digwyddiad; dim ond wedyn y bydd cyfarwyddiadau ymuno yn cael eu rhannu.

Mae THET yn rheoli dros 300 o grantiau iechyd drwy bartneriaethau gyda’r Swyddfa Dramor, Gymanwlad a Datblygiad, yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Johnson & Johnson, gyda gwerthoedd grant o rhwng £3,000 ac £1.5m.

Mae’r sesiwn hon yn agored i gysylltiadau iechyd, elusennau a chyrff anllywodraethol bach sy’n dymuno naill ai gwneud cais i un o grantiau THET neu ddim ond dymuno cael gwell dealltwriaeth o’r broses grant a sut i sicrhau bod eich cais am grant yn cael ei ystyried.

Bydd cyflwyniad i wella eich proses datblygu grantiau, y Cinio a’r Dysgu 45 munud hwn yn rhoi mynediad i chi at ddisgwyliadau a safbwyntiau cyllidwr iechyd byd-eang mawr. Felly dewch â’ch pad nodiadau, a pheidiwch ag anghofio eich cinio.

Mae grantiau THET grantiau THET parhaus yn cynnwys:

• UK Partnerships for Health Systems (UKPHS)

• The Africa Grants Programme

• The Burdett Trust for Nursing

• Commonwealth Partnerships for Antimicrobial Stewardship Scheme

Go to Top