Events

Loading Events

Hoffai Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, Cyswllt Betsi Quthing a Hub Cymru Africa eich gwahodd i Ddigwyddiad Dysgu ar y Cyd ddydd Sadwrn 1af Gorffennaf 2023 am 11yb–3yp yng Nghanolfan Affricanaidd a Charibïaidd Bangor.

Bydd ein cydweithwyr, y Prif Nyrs Thibinyane a John Bohloko, yn ymweld yma o Lesotho fel rhan o Brosiect Hyfforddi Hapddalwyr Iechyd Meddwl hynod lwyddiannus.

Bydd hwn yn gyfle gwych i groesawu ein cydweithwyr, clywed am eu profiadau, a dysgu o’r prosiect a’r bartneriaeth, i gyd wrth ddod at ein gilydd fel cyswllt a rhwydwaith ar draws Gogledd Cymru mewn lleoliad godidog.

Agenda

11:00–11:30 | Cofrestru gyda the a choffi
Anogir cyfranogwyr i gyrraedd mewn da bryd. Darperir te a choffi yn ystod cofrestru.

11:30–11:40 |Anerchiad croeso
Viki Jenkins, Cadeirydd Cyswllt Betsi Quthing, fydd yn gosod y llwyfan ar gyfer gweithgareddau’r dydd.

11:40–13:00 | Cyflwyniadau
Bydd y Prif Nyrs Thibinyane a John Bohloko o Lesotho, ac Isabel Hargreaves a Laura Holdsworth o Gymru, yn rhannu eu profiad o’r prosiect a’i brif ddeilliannau, heriau a dysg. Bydd cyfleoedd ar gyfer cwestiynau a thrafodaethau.

13:00–14:00 | Cinio
Darperir lluniaeth ysgafn. Gellir manylu ar ofynion dietegol ar y ffurflen archebu.

14:00–14:45 | Trafodaethau grŵp
Bydd y cyfranogwyr yn cael eu profiadau ac yn adolygu’r themâu allweddol o’r bore.

14:45–15:00 | Anerchiad cau
Bydd Viki Jenkins, Cadeirydd Cyswllt Betsi Quthing, yn rhoi diolch ac yn gorffen y digwyddiad.

15:00 ymlaen | Gweld golygfeydd Bangor
Mae croeso i bawb ymuno â ni yn y dref prifysgol hon sy’n swatio rhwng yr Afon Menai a mynyddoedd Eryri.

Go to Top