Events

Loading Events

Gyda Pride Cymru ar y gorwel, hoffai Panel Cynghori Is-Sahara a Hub Cymru Africa eich gwahodd i banel siarad ar-lein ar hawliau LHDTQ+ yn Affrica a Chymru. Mae pobl LHDTQ+ ledled y byd yn wynebu gwahaniaethu, trais a marwolaeth oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth rhywedd. Mae tair o bob pum gwlad yn Affrica yn dal i fod â chyfreithiau a etifeddwyd o reolaeth drefedigaethol sy’n troseddoli cyfunrywiaeth, gyda dienyddiad fel cosb mewn rhai meysydd.

Y mis Pride hwn, rydym am daflu goleuni ar bobl LHDTQ+ sy’n byw yn Affrica a’r rhai sydd wedi dod i Gymru a’r DU. Ymunwch â ni wrth i ni glywed gan banel o weithredwyr a chynghreiriaid i drafod materion hawliau dynol yn Affrica a’r hyn y gallwn ni yn y DU ei wneud i sefyll mewn undod.

Panelwyr

Aderonke Apata

Mae Aderonke Apata yn actifydd Hawliau Dynol, yn Benywydd ac yn Eiriolwr Cydraddoldeb LHDTQ+. Enillodd Gwobr Amrywiaeth Genedlaethol Fodel Rôl Bositif LHDT 2014, pan gafodd ei disgrifio fel “grym di-stop wrth frwydro dros gyfiawnder”, a hi oedd rhif 41 a 67 ar Restr Enfys y DU ar gyfer 2014 a 2015 yn y drefn honno. Aderonke yw sylfaenydd African Rainbow Family, grŵp sy’n cefnogi ceiswyr lloches LHDTQ+ a phobl o dreftadaeth Affricanaidd yn y DU ac sy’n ymgyrchu yn erbyn deddfau gwrth-LHDTQ+ gwenwynig Nigeria. Dechreuodd hefyd Manchester Migrant Solidarity, grŵp hunangymorth sy’n cynnig cymorth ymarferol i ymfudwyr sy’n cael eu cam-drin yn systematig yn y DU.

Matthew “Blaise” Nwozaku (eu/nhw)

Mae Matthew “Blaise” Nwozaku yn actifydd anneuaidd, hoyw agored yn Nigeria. Maent wedi cysegru eu bywyd a’u gwaith i fynd i’r afael â’r trais tuag at bobl nad ydynt yn cydymffurfio â rhyw a phobl Queer yn Nigeria trwy greu mannau diogel ar gyfer y gymuned LHDTQ+, eiriol dros hawliau Queer trwy ddigwyddiadau ar-lein ac yn bersonol, a rhoi camau ar waith. Nhw yw cyd-sylfaenydd The Oasis Project, sefydliad LHDTQ+ a arweinir gan y gymuned yn Nigeria sy’n creu mannau diogel, yn meithrin trafodaeth a strategaeth, yn ysgogi aelodau i weithredu’n uniongyrchol, ac yn codi ymwybyddiaeth ymhlith Nigeriaid ac Affricanwyr o helaethrwydd ac amrywiaeth eu cymuned LHDTQ+.

Go to Top