Events

Loading Events

Mae Brexit a’r pandemic byd-eang wedi cyflwyno goblygiadau sylweddol o ran lle Cymru yn y byd. Ond mae cyfraith Cymru a nodau’r Cenhedloedd Unedig wedi rhoi cyfrifoldeb arnom i ymddwyn mewn ffordd sydd yn gyfrifol yn fyd-eang.

Ymunwch â ni am drafodaeth banel a sesiwn holi ac ateb wrth i ni archwilio dyfodol ein gwlad.

#GlobalUndod2021

Go to Top