Events

Loading Events

Dathlu Mis y Menywod: Sut gall technoleg ac arloesi digidol gryfhau lleisiau menywod?

Mae technoleg ac arloesedd yn cynrychioli ehangu’r gofodau y mae menywod yn eu defnyddio. Gall menywod fodoli a gwneud cymaint nawr yn y gofod ar-lein/digidol ag yn y gofod ffisegol. Mae menywod wedi defnyddio technoleg ac arloesedd i dorri rhwystrau, o gael mynediad i farchnadoedd, (er enghraifft, menywod mewn marchnadoedd yn Wganda yn arloesi gyda’r app gardd farchnad), y miloedd o fenywod sy’n rhedeg eu busnesau ar-lein yn unig, a’r torfeydd sy’n defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel lle ar gyfer eiriolaeth dros eu hawliau.

Gyda ffocws CSW67 ar arloesi a newid technolegol, bydd y sgwrs hon yn ceisio:

  • dathlu’r holl fenywod y mae angen cydnabod eu gwaith yn aml yn fwy yn y meysydd technolegol ac arloesi;
  • ymhelaethu ar gyfraniadau cydraddoldeb yn ogystal â heriau technoleg i gydraddoldeb rhywiol;
  • rhannu’r atebion sy’n dod i’r amlwg ar gyfer a chan fenywod a merched i arloesi, defnyddio a chreu rhyngrwyd a gofod technolegol sy’n gweithio iddynt.

I ddathlu Mis Hanes y Menywod, rydym yn edrych ymlaen at groesawu Sunshine Fionah Komusana, ffeminydd, actifydd, cyfreithwraig ac ymchwilydd o Wganda, a chydlynydd ymgyrch ar gyfer #VisibleWikiWomen yn Whose Knowledge?.

Mae Sunshine Fionah Komusana (hi) yn ymuno â Whose Knowledge? o Akina Mama wa Afrika, sefydliad datblygu arweinyddiaeth ffeministaidd Pan-Affricanaidd wedi’i leoli yng Nghampala, Wganda, lle bu’n gweithio fel cydymaith rhaglen ar gyfer iechyd a hawliau atgenhedlu rhywiol. Mae ei gwaith o fewn y mudiad ffeministaidd Affricanaidd yn ymestyn i ddarparu gwasanaethau cymorth cyfreithiol; cysylltu goroeswyr trais â chymorth cyfreithiol, gwasanaethau therapi a llochesi; a gwneud gwaith eiriolaeth, dadansoddi cyfreithiol/polisi ac ymchwil ar gyfiawnder atgenhedlol a thrais yn erbyn menywod a merched. Hi yw enillydd “>Cystadleuaeth Blogiau ar gyfer Datblygu Banc y Byd 2016 ac mae’n gyn-fyfyrwraig o Sefydliad Arweinyddiaeth Menywod Affrica ac Academi Macro-economaidd Ffeministaidd Affrica. Mae hi hefyd yn awdur cyfrannol i lwyfannau ffeministaidd, gan gynnwys African Feminism a Lakwena. Pan nad yw y tu ôl i’w desg, mae hi naill ai wedi’i chladdu mewn llyfr neu’n trydar ar gyfer y chwyldro @komusana.

Mae Cymuned Ymarfer Rhywedd Hub Cymru Africa yn grŵp agored o ymarferwyr sydd â diddordeb mewn cydraddoldeb rhywiol a gwaith grymuso, sy’n dod at ei gilydd bob yn ail fis i hwyluso cymorth cymheiriaid, cyfnewid a dysgu.

Go to Top