Events

Loading Events

Eleni, mae Cymru’n falch o ddathlu 15 mlynedd ers dod yn Genedl Masnach Deg GYNTAF Y BYD

MaeCymru Masnach Deg yn eich gwahodd i fynychu ein digwyddiad dathlu ar y cyd â Llywodraeth Cymru ac wedi ei noddi gan John Griffiths AS, ar ddydd Mawrth 11 Gorffennaf, rhwng 11yb–2yp yn y Senedd, Bae Caerdydd.

Beth y gallaf ei ddisgwyl?

Fe fyddwch yn cwrdd â chefnogwyr Masnach Deg o bob cwr o Gymru, yn gweld perfformiadau byw, bydd stondinau rhyngweithiol yno, a byddwch yn cael cinio am ddim. Byddwch yn clywed areithiau gan Cymru Masnach Deg a Llywodraeth Cymru hefyd.

Mae’r siaradwyr yn cynnwys: Aileen Burmeister, Cymru Masnach Deg a Jane Hutt AS, Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

  • Gwneud cais am stondin
  • Os ydy’r gost yn rhwystr, gwnewch gais am grant

Buasai’n wych petasech yn gallu ymuno â ni yn y dathliadau!

Go to Top