Events

Loading Events

Ymunwch â ni i gael y cyfle i gysylltu â grwpiau eraill sy’n gweithio yn Uganda, i ddysgu o brofiadau prosiectau grymuso menywod diweddar, ac i drafod goblygiadau’r ddeddfwriaeth gwrth-LHDT+ ddiweddar ar gyfer partneriaethau a rhaglenni.

Mae’r digwyddiad hwn yn agored i bartneriaethau sy’n gweithio yn Uganda, diaspora, ac unrhyw un sydd â diddordeb yn Uganda.  Bydd cyfle i rwydweithio, i ddysgu oddi wrth eich gilydd, ac i ddeall mwy am gyfiawnder rhywedd.

Bydd rhywfaint o le ar gyfer stondinau ac arddangosiadau bach yn y digwyddiad. Cysylltwch â ni drwy e-bostio advice@hubcymruafrica.org.uk advice@hucymruafrica.org.uk i archebu lle.


Agenda:

14:00 – Croeso, Agenda a gosod y sefyllfa

14:15 – Grymuso menywod yn Uganda

  • Bees for Development
  • Teams4U

15:15 – Break

15:30 – Deddfwriaeth gwrth-LHDT+: sut allwn ni ymateb?

  • Gwrandewch ar brofiadau partneriaethau, sut maen nhw wedi ymateb, beth yw’r risgiau?
  • Trafodaeth Banel: cyflwynwch eich cwestiynau a’ch pryderon

16:30 – Rhwydweithio

  1. Ardal daearyddiaeth: cysylltu â pobl sy’n gweithio yn yr un ardal
  2. Ardal thema: byrddau ar iechyd, bywoliaethau cynaliadwy, newid hinsawdd a dysgu gydol oes

17:30 – Rhwydweithio anffurfiol a lluniaeth

18:00 – Mae’r digwyddiad yn gorffen

Go to Top