Events

Loading Events

Ymunwch â Wendy Kirkman o Ysgolion Solar Giakonda a Cath Moulogo o Hub Cymru Africa wrth iddynt adolygu ceisiadau aflwyddiannus am gyllid  yn y gorffennol. Bydd y grŵp yn dadbacio llythyrau adborth gan roddwyr grant ar geisiadau grant aflwyddiannus i geisio deall beth maent yn ei olygu mewn gwirionedd.

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar sut y gallwn wella ceisiadau am grantiau bach rhwng £10,000 a £50,000.

Mae Cymuned Ymarfer Codi Arian Hub Cymru Africa yn grŵp cyfeillgar ac anffurfiol o gymheiriaid sy’n cysylltu Cymru ac Affrica. Rydym yn cyfarfod i rannu awgrymiadau dysgu a strategaethau ar gyfer codi arian yn y gofod undod byd-eang.

Ar ôl i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, byddwn yn e-bostio crynodeb o adborth y cyllidwr y byddwn yn ei adolygu yn ystod y sesiwn i chi edrych arno ymlaen llaw (os oes gennych amser).

Go to Top