Events

Loading Events

Grymuso menywod yn economaidd trwy gadw gwenyn yn Wganda: rhannu gwersi o’r maes

Y mis hwn, bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i glywed yn uniongyrchol gan The Uganda National Apiculture Development Organisation.

Ymunwch â ni wrth iddynt rannu’r cynnydd, y materion a’r gwersi a ddysgwyd o’u prosiect yn Adjumani, Gogledd Wganda, a ddarparwyd mewn partneriaeth â’r elusen o Gymru Bees for Development ac a ariennir drwy raglen Cymru ac Affrica Llywodraeth Cymru. Yma, y prif nod yw galluogi menywod i gael mwy o fudd o gadw gwenyn a masnach fêl drwy fynd i’r afael â chyfyngiadau ar sail rhywedd, sy’n gysylltiedig yn bennaf â mynediad menywod i dir, cyfrifoldebau domestig menywod a normau diwylliannol sy’n cyfyngu ar gyfleoedd menywod.

Gweithredwyd y prosiect mewn partneriaeth â Dolen Cymru Wales-Lesotho Link a’i ariannu drwy Grant Grymuso Merched HCA.

The Uganda National Apiculture Development Organisation

The Uganda National Apiculture Development Organisation (TUNADO) yw’r corff uchaf a gydnabyddir gan y cyhoedd a llywodraeth Uganda i gydlynu’r holl weithredwyr cadwyn werth yn y diwydiant gwenyna. Mae TUNADO yn gorff aelodaeth sy’n uno cynhyrchwyr (gwenynwyr), proseswyr, pacwyr, darparwyr gwasanaeth (hyfforddwyr, ymchwil, marchnatwyr, gweithgynhyrchu offer ac ati), partneriaid datblygu, y llywodraeth a’r holl randdeiliaid eraill tuag at ddatblygu gwenyna yn Wganda

Sefydlwyd TUNADO ar ôl sylweddoli bod y sector gwenyna yn anhrefnus ac eto gyda’r potensial i gyfrannu’n sylweddol at incwm aelwydydd gwledig, lleihau tlodi a datblygiad economaidd cenedlaethol yn ogystal â chadwraeth amgylcheddol.

Ym mis Hydref 2002, cynullodd Swyddfa’r Prif Weinidog yr holl randdeiliaid ar gyfer cyfarfod ymgynghorol lle etholwyd pwyllgor llywio a rhoddwyd y mandad iddo oruchwylio’r broses o sefydlu sefydliad ymbarél arweiniol yn y sector preifat ar gyfer yr holl randdeiliaid gwenyna ledled y wlad. Mae TUNADO yn cynrychioli 1,200,000 o wenynwyr wedi’u trefnu mewn 286 o aelodau (cymdeithasau, cwmnïau, cwmnïau cydweithredol a grwpiau) ac mae aelodaeth TUNADO yn parhau i dyfu.

Os ydych chi’n ymuno â’n Cymuned Rhywedd am y tro cyntaf:

Mae Cymuned Ymarfer Rhywedd HCA yn grŵp agored o ymarferwyr sydd â diddordeb mewn cydraddoldeb rhywiol a gwaith grymuso, sy’n dod at ei gilydd bob yn ail fis i hwyluso cymorth cymheiriaid, cyfnewid a dysgu.

Go to Top