Events

Loading Events

GlobalUndod2024 yw Uwchgynhadledd Undod Byd-eang flynyddol Cymru.

Mae’r enw Global Undod yn defnyddio’r gair Cymraeg am undod – undod (ynganiad “in-dodd”) – a’i droi yn enw cyfunol i adlewyrchu’r ymagwedd unigol sydd gennym at ddatblygu rhyngwladol ac undod byd-eang yng Nghymru.

Mae #GlobalUndod2024 yn dwyn ynghyd unigolion a sefydliadau o Gymru a thu hwnt sy’n gweithio ar brosiectau undod ar draws y byd. O grwpiau cymunedol bach i ganghennau cyrff anllywodraethol rhyngwladol yng Nghymru, rydym yn codi proffil y sector yng Nghymru.

P’un a yw eich gwaith yn cynnwys masnach deg, y diaspora Affricanaidd, datblygu rhyngwladol neu ddinasyddiaeth fyd-eang, #GlobalUndod2024 yw’r lle i chi. Gallwch ddangos eich gwaith, rhwydweithio gyda phartneriaid, gwrando ar siaradwyr gwadd neu gyfrannu at drafodaethau panel.

Go to Top