Events

Loading Events

Mae offer digidol wedi bod yn amhrisiadwy yn ystod y pandemig i gadw mewn cysylltiad â’n partneriaid byd-eang. Mae rheidrwydd hefyd wedi dangos yr hyn sydd yn bosibl heb deithio ac wedi cyfeirio’r ffordd i ffyrdd carbon is o weithio yn y dyfodol.

Bydd y gweithdy hwn yn rhoi trosolwg o rai o’r offer sydd ar gael a chyfleoedd i glywed gan ymarferwyr am eu gwaith.

Siaradwyr:

  • Julian Rosser
  • John Ssebaale, CEMPOP
  • Howard, Giakonda
  • Lucy Kynge, Interburns
Go to Top