Events

Loading Events

Bydd y sesiwn hon yn archwilio’r hyn a ddysgwyd o ddau brosiect Partneriaeth Iechyd yn gweithredu ymatebion i bandemig Covid 19 mewn cyd-destunau gwahanol.

Bydd diweddariad ar y sefyllfa bresennol yn Affrica, wedi ei ddilyn gan gyflwyniadau gan Famau Affrica yn Zambia, a Dolen Cymru yn Lesotho. Bydd cyfle am drafodaeth a sesiwn holi ac ateb.

Siaradwyr:
• Dr Job Mwanza, Noriah Buleya, Yr Athro Dr Judith Hall, o Mothers of Africa, Zambia
• Dr Moseme Makhele, Dr Mosa Talhale, Dr Kate Shakespeare, o’r brosiect Dolen Cymru, Lesotho
• Dr Mac Walapu, Meddyg Ymgynghorol, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Go to Top