Events

Loading Events

Pwy Sy’n Perchen y Stori? Gwersi o Amref Health Africa

Ymunwch â Lucy Nkatha, Cadeirydd y Gymuned Ymarfer Gwrth-hiliaeth, wrth iddi groesawu Wesley Kipng’enoh, Rheolwr Cynnwys Codi Arian, a Rachel Erskine, Ymgynghorydd Cyfathrebu a Chodi Arian, y ddau o Swyddfa Datblygu Codi Arian Byd-eang Amref Health Africa.

Bydd Wesley a Rachel yn rhannu eu profiadau o sicrhau bod Adrodd Storïau Moesegol, Urddas, a Pharch, wrth galon eu strategaethau Codi Arian a Chyfathrebu.

Darllenwch adroddiad Amref Health Africa ar sut mae cynulleidfaoedd yn ymateb i straeon am dlodi a reolir ac a grëwyd gan y ddelwedd ‘pynciau’ yn eu geiriau eu hunain, yn hytrach na deunyddiau codi arian a ddyluniwyd gan gorff anllywodraethol rhyngwladol.

Bydd y sesiwn hon yn helpu cyfranogwyr i ystyried Pwynt Siarter 8 y Siarter Gwrth-hiliaeth:

Byddwn yn defnyddio iaith, technegau adrodd straeon, a lluniau priodol a meddylgar. Rydym yn cydnabod bod ganddynt ystyr, y gallant achosi niwed, a’u bod yn gallu atgyfnerthu hiliaeth.

Mae’r sesiwn hon yn rhad ac am ddim ac yn agored i unrhyw un yng Nghymru a gwledydd Affrica Is-Sahara neu sydd â chysylltiadau â gwaith Global Solidarity. Nid oes angen i chi gofrestru ar gyfer y Siarter Gwrth-hiliaeth. Gallwch gymryd rhan fel unigolyn sydd â diddordeb yn y pwnc, cynrychiolydd sefydliad, aelod cyflogedig o staff, gwirfoddolwr, myfyriwr, ymgynghorydd neu Ymddiriedolwr—mae croeso i bawb.

Beth yw’r Cymdeithas Ymarfer Gwrth-hiliaeth?

Mae’r grŵp agored a chyfeillgar hwn yn cyfarfod i drafod a myfyrio ar effaith hiliaeth yn y sector undod byd-eang ac i gefnogi ein gilydd i gydnabod a herio hiliaeth yn ein gwaith. Mae pob sesiwn yn myfyrio ar bwynt siarter o Siarter Gwrth-hiliaeth Hub Cymru Africa.

Go to Top